Creatieve inloopochtend voor minima op dinsdag 19 november

Op dinsdag 19 november a.s. wordt de negende inloopochtend van 2019 voor de Minima gehouden. De inloopochtend begint om 9.30 uur, duurt tot ongeveer 11.30 uur en is voor iedereen toegankelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden.
 
Deze inloopochtend zal er een creatieve uitdaging zijn: onder leiding van Ina Muller zal er een creatieve creatie gemaakt worden. Tijdens het creatief bezig zijn zal er ook voldoende gelegenheid zijn om bij te praten en ervaringen uit te wisselen. Dit uiteraard onder het genot van een kopje koffie of thee.
De inloopochtend wordt gehouden in de kelder van “Het Spectrum” Hendrik Wormserstraat 1 Nijverdal (ingang aan het Hendrik Wormserplein). 

In verband met het inkopen van de benodigde materialen is het van belang dat u zich opgeeft voor deze ochtend. 

Opgeven graag voor vrijdag 15 november via onderstaand mailadres of telefoonnummer.
Kinderen mogen meekomen, voor hen is ranja aanwezig. Speelgoed graag zelf meenemen.
E-mail: trefpuntminima@hotmail.com of 
Telefoonnummer: 06- 10 63 38 46 (elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur)

 

Woensdag 20 november 2019 Leerhuisavond

Dr. Leon de Bruin, o.m. Faculty of Humanities, VU Amsterdam: 

Neurocalvinisme: de mens wikt, het brein beschikt?

Recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen plaatsen steeds meer vraagtekens bij traditionele opvattingen over vrije wil en religieuze overtuiging. Hoewel wij misschien denken dat we bewuste keuzes maken, suggereren verschillende studies dat ons brein de knoop al lang heeft doorgehakt. Hoewel wij denken dat God daadwerkelijk bestaat, is dit uiteindelijk niets meer dan een illusie die wordt veroorzaakt door een hyperactief breinmechanisme.

In zijn lezing zal De Bruin deze ontwikkelingen kritisch bespreken. Hij zal hierbij met name argumenteren tegen het idee dat we het brein moeten zien als de 'veroorzaker' van onze handelingen en overtuigingen, als een orgaan dat ons doen en laten determineert,  o.m. omdat het wetenschappelijke bewijs voor dit idee ontbreekt. Als alternatief stelt hij een benadering voor waarbij rekenschap wordt gegeven van de plasticiteit van het brein, en het belang van ons lichaam en de (sociaal-culturele) omgeving. In deze benadering zijn vrije wil en religieuze overtuiging niet slechts bijproducten van een allesbepalend brein, maar op zichzelf staande verschijnselen.  

Het Centrum, Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal, 0548-612796.
Aanvang 19.30 uur, 6 euro.  

 

‘Op weg in de Stilte’  op donderdagavond 28 november

Met muziek en liederen op weg naar Advent

 


Winterwerk Protestantse gemeente Hellendoorn.

In de gemeente van Hellendoorn worden vele activiteiten ondernomen die ook geschikt zijn voor andere mensen dan gemeenteleden van de PG Hellendoorn. Iedereen is uitgenodigd om aan een of meer van de activiteiten deel te nemen.
In het boekje kunt u alles over de activiteiten lezen. Boekje Winterwerk..