Het jaarverslag van de Raad van Kerken Nijverdal - Hellendoorn over 2019 is uit.

Lees er hier meer over: jaarverslag 2019

 

De meeste activiteiten van de Raad van Kerken

zijn tot nader bericht afgelast of uitgesteld. 

Aangepaste kerstactie Raad van Kerken voor ca. 750 minimagezinnen

In verband met de Coronaproblematiek, waarvan voorlopig het eind nog niet in zicht is, is door de Kerngroep van de Raad van Kerken intensief van gedachten gewisseld over de mogelijkheden voor het organiseren van een aangepaste “Kerstactie voor de Minima”. Een actie, waarbij de kans op een besmetting van medewerkers en cliënten tot een minimum wordt beperkt.
De Kerngroep is tot de conclusie gekomen dat een veilige actie organiseren mogelijk is indien wordt afgezien van inbrengen en inpakken van levensmiddelen ten behoeve van kerstpakketten. Door de corona problematiek is deze wijze van inzamelen en inpakken te risicovol.

Wat, rekening houdende met het voorgaande, overblijft is een kerstactie waarbij we, met de hulp van een zo gering mogelijk aantal vrijwilligers, aan de ± 750 minimagezinnen een enveloppe overhandigen met daarin een cadeaubon, een attentie en belangrijke informatie voor de cliënten.

De gezinnen kunnen dan naar eigen keus, voor een bedrag van € 25.= extra kerstinkopen doen bij een supermarkt. De Raad van Kerken hoopt op deze wijze veel minimagezinnen en alleenstaanden, met de feestdagen in zicht, toch nog “een steuntje in de rug” te geven.

Door de Kerngroep wordt extra aandacht gevraagd en besteed aan de PR. De spandoeken langs de diverse wegen zullen mede i.v.m. de Coronaproblematiek van aanvullende informatie worden voorzien. De Raad van Kerken spreekt de hoop uit dat bedrijven, particulieren en scholen, die de kerstactie in de voorgaande jaren vaak op een fantastische manier hebben gesteund met het inbrengen van levensmiddelen, ons dit jaar willen steunen met een financiële bijdrage.

Steun is mogelijk via bankrekening nr:
 

NL78 RABO 0132 5882 42 t.n.v. Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.

De Raad van Kerken hoopt in 2021 de “Kerstpakkettenactie voor de Minima” weer op de bekende traditionele wijze te organiseren.
 

Nieuws van het Trefpunt Minima

NIJVERDAL – Helaas heeft het bestuur van het Trefpunt Minima moeten besluiten om voorlopig de Inloopochtenden niet door te laten gaan. Het bestuur beseft dat dit een flinke tegenvaller is voor de trouwe bezoekers van de Inloopochtend. Daar is immers de mogelijkheid om even je zorgen te vergeten en contact te onderhouden met gelijkgestemden. En vooral in deze vreemde tijd hebben mensen behoefte aan contact.

Het doel van de Inloopochtend is een laagdrempelige, veilige plek te bieden waar men terecht kan met verhalen, problemen, zorgen en niet te vergeten positieve ervaringen en gezelligheid. Je verhaal doen bij iemand die aan een half woord genoeg heeft en meteen snapt waar het over gaat kan een hele opluchting betekenen. En je probleem vertellen aan iemand die hetzelfde meegemaakt heeft en er misschien ook al een oplossing voor heeft gevonden is natuurlijk helemaal fijn.

Gelukkig kunnen we wel contact onderhouden via telefoon of e-mail. Mensen die graag hun verhaal kwijt willen of ergens problemen mee hebben kunnen bellen met 06-1063 3846, werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of mailen met trefpuntminima@hotmail.com

Ook via de website www.noabers-voor-noabers.nl kan men veel informatie krijgen en contacten leggen.