1  2 3 4

Komende activiteiten zijn:
Volkskerstzangdienst (11 december)

Kerstpakkettenactie (21/22 december)

Week van gebed voor de eenheid van de kerken (15-23 januari 2023)

De “Kerstpakkettenactie voor de Minima” in een nieuwe jas!

 

Dinsdag 20 december a.s. organiseert de Raad van Kerken t.b.v. de minimagezinnen in de gemeente Hellendoorn, voor de 29 ste keer, een “Kerstpakkettenactie voor de Minima”.
Dit jaar gaat het om een Kerstattentie voor ± 700 minimagezinnen.
 

Vorig jaar besloot de Raad van Kerken om in verband met de Coronaproblematiek de Kerstactie voor de Minima ingrijpend te wijzigen. In plaats van een Kerstpakket ontvingen de aangemelde minimagezinnen een levensmiddelen-bon.

Gezien de vele reacties van zowel de gezinnen als de sponsoren is de Kerstactie in deze gewijzigde vorm bijzonder gewaardeerd. Heel begrijpelijk, het is fijn gezinnen de gelegenheid te geven om met een levensmiddelen-bon zelf inkopen te doen t.b.v. een op het gezin afgestemd Kerstpakket.

Als gevolg van de reacties is door de Raad van Kerken besloten de “Kerstpakkettenactie voor de Minima” blijvend te organiseren op de wijze als vorig jaar. Alle bij de Raad aangemelde gezinnen ontvangen op de actiedag een kerstenveloppe met daarin een Kerstgroet, een toelichting op de actie en een levensmiddelenbon.

De Raad van Kerken gaat met de hulp van de met haar samenwerkende organisaties en vrijwilligers “alle zeilen bijzetten” om de Kerstactie opnieuw te laten slagen.
Het bezorgen van zo’n groot aantal levensmiddelenbonnen lukt alleen indien veel bedrijven, organisaties, particulieren en scholen besluiten onze actie financieel te steunen via bankrekening:

NL78 RABO 0132 5882 42 t.n.v. Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.

Wij hopen dat velen zich door de actie laten aanspreken ons willen helpen om de Minimagezinnen in onze gemeente met de Kerstdagen in zicht “een steuntje in de rug” te geven.
Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!

Namens de Kerngroep Acties Minima van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn :

Gerrit Pastink: telefoon: 0548-613824 / 06-51 35 07 87 / E.mail: g.pastink1@kpnplanet.nl
Nardi Benneker: telefoon: 06-13 19 32 63 / E.mail: rjmbenneker@planet.nl
Bennie Brandwacht: telefoon: 615835 / E.mail: egmbrandwacht@hetnet.nl
Gerrit Berends: telefoon: 654813 / E.mail: berends43@kpnmail.nl

De Raad van Kerken werkt bij de voorbereiding en uitvoering van de actie samen met de volgende organisaties: plaatselijke Diaconieën en Caritasinstellingen, Stichting Voedselbank Hellendoorn, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Stichting Vluchtelingwerk, Trefpunt Minima, Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken), Stichting Maatschappelijk Werk, en de Stichting Noabers voor Noabers.

Terug naar home

VOLKSKERSTZANG 2022

 

Op zondag 11 december bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan het gebeuren rondom de jaarlijkse Volkskerstzang.

De Volkskerstzangcommissie is blij dat de deuren van Het Centrum aan de Constantijnstraat weer wagenwijd open kunnen staan om u te ontvangen. Er mag weer samen gezongen worden, en daarom staan er veel bekende advents- en kerstliederen op het programma.

De begeleiding daarvan wordt verzorgd door de muziekvereniging Advendo.

Medewerking is er verder van Pajoko Hellendoorn en Vicaris Ronald Cornelissen. Hij zal ingaan op het thema van deze avond ‘Gaudate Immanuël – Verheugt U’.

Zoals u gewend bent wordt u buiten verwelkomd door de Haarlese Midwinterhoorngroep.

De aanvang is 19.00 uur, de deuren zijn open vanaf 18.30 uur.

WEES WELKOM!

Ook is het mogelijk dit gebeuren rechtstreeks te volgen via You Tube: PG Nijverdal Het Centrum of via HOi tv.

HOi tv zal de dienst ook uitzenden op Kerstavond om 19.00 uur, en op 1e en 2e Kerstdag om 09.00 uur en 11.00 uur

Terug naar home


.

Samenwerkingsverband start actie: Warmte-Deel-Fonds.

Hoe komt Jan Splinter door de Winter ? Dat is een bekend gezegde wat in deze tijd weer recht van spreken krijgt. Jan Splinter symboliseert de mensen met het laagste inkomen die maar moet zien rond te komen in deze tijd van hoge energiekosten en inflatie. Hoe kunnen wij hen daar nu bij helpen. Dat kan door warmte te delen op allerlei terreinen, in het klein en in het groot.
Je kunt meeleven door op bezoek te gaan, ze een hart onder de riem te steken op welke wijze dan ook. Je kunt je warme huis open stellen voor mensen die het koud hebben. Zo wordt door de Raad van Kerken van gedachten gewisseld over de mogelijkheden om ruimtes in kerken en ontmoetings-en verenigingsgebouwen overdag open te stellen voor mensen, zodat ze zich even kunnen warmen al of niet onder het genot van koffie, soep en een broodje en gezelschap.
De overheid ondersteunt ons nu met een tijdelijke subsidie voor energiekosten van € 190 per maand die we via onze energiemaatschappij in de maanden november en december ontvangen.

Deel je warmte ?!

Er zijn mensen die er warmpjes bijzitten en zeggen dat bedrag van € 380 euro heb ik niet nodig en daarom wil ik graag het hele bedrag of een deel daarvan overmaken naar een organisatie die dat geld aan mensen besteed die het echt wel nodig hebben.
In onze gemeente kennen we het Samenwerkingsverband (SDCH). Deze organisatie geeft, indien nodig, subsidies aan allerlei plaatselijke instellingen die op maatschappelijk- en sociaalgebied werkzaam zijn: Trefpunt Minima, Noabers voor Noabers, de Huiskamer, de Voedselbank, Vluchtelingwerk, het Hulpfonds, St. BOOM e.d.
Het Samenwerkingsverband heeft nu besloten om een tijdelijke actie te organiseren onder de naam “Warmte-Deel-Fonds. Geld kan overgemaakt worden op banknummer NL97RABO0380910616 van het Samenwerkingsverband, onder vermelding van warmte-deel-fonds.


Het binnengekomen geld op dit banknummer wordt als volgt besteed:

De Kerngroep Acties Minima v/d Raad van Kerken beschikt over een adressenbestand van ca.700 gezinnen. Deze gezinnen hebben via een privacyverklaring aangegeven gebruikt te willen maken van acties t.b.v. de minimagezinnen in de gemeente Hellendoorn.
Het Samenwerkingsverband wil nu, in samenwerking met de Raad van Kerken en Trefpunt Minima, de financiële middelen uit het Warmte-Deel-Fonds gebruiken om de ca. 700 of méér minimagezinnen, bijvoorbeeld eind januari ( na de dure decembermaand) een levensmiddelenbon te geven. Het Samenwerkingsverband rekent op uw solidariteit.

Terug naar home


Voorbereiding Kerstpakkettenactie v/d Minima

Raad van Kerken
 

Door de Kerngroep van de Raad van Kerken wordt al maanden gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van de 29e Kerstpakkettenactie voor de Minima. In de eerste week van december wordt gestart met het gereed maken en aanbrengen van de bekende gele spandoeken. Middels de spandoeken wordt een oproep gedaan om de “Kerstpakkettenactie voor de Minima” dit jaar te steunen met een financiële bijdrage.
Dit jaar ontvangen de ± 700 minimagezinnen een cadeaubon. Het gezin wordt dan in de gelegenheid gesteld om extra kerstinkopen te doen bij een supermarkt, voor het samenstellen van eigen Kerstpakket.

De Raad wil op deze wijze de bij haar bekende minimagezinnen i.v.m. met de feestdagen een ‘Steuntje in de rug” geven. Het bezorgen van zo’n groot aantal cadeaubonnen lukt alleen, indien veel bedrijven, organisaties, scholen en particulieren besluiten de actie financieel te steunen via bankrekening nr.:

NL78 RABO 0132 5882 42 t.n.v. Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.

De Kerngroep van de Raad doet het niet alleen. Zij werkt bij de voorbereiding en uitvoering van de actie samen met de volgende plaatselijke organisaties: Diaconieën en Caritasinstellingen, Stichting Voedselbank Hellendoorn, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Stichting Vluchtelingenwerk, Stichting Noabers voor Noabers, Stichting Maatschappelijk Werk “Avedan”, Trefpunt Minima en de Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken).

 

 

De Kerngroep van de Raad van Kerken, bestaande uit Nardi Benneker, Gerrit Pastink, Bennie Brandwacht en Gerrit Berends, hoopt bij de uitvoering van Kerstactie op ruimhartige steun en solidariteit (foto: Jenne Brinks).

Terug naar home