Oecumenische dienst van de gezamenlijke Kerken

Op 8 september 2019 was er weer de jaarlijkse tentdienst in verband met Bruisend Nijverdal met als thema: Samen is veel leuker! Tijdens deze dienst werd een gedicht voor gedragen van pastor Legtenberg en sprak hij ook een overweging uit.

Gedicht en Overweging zijn hiernaaast te vinden.

Hartelijke groet namens de Raad van Kerken,
Jochem Kerklaan
Oecumenische dienst van de gezamenlijke Kerken

 

Woensdag 9 oktober 2019 Leerhuisavond:

Wat doet een dominee eigenlijk in de gevangenis?

Ds.Bartelt Zandt is gevangenispredikant/ geestelijk verzorger bij het Ministerie van Veiligheid
en Justitie Enschede en omgeving. Voorheen was hij gemeentepredikant van de gereformeerde kerk te Westerlee-Heiligerlee, legerpredikant en weer predikant met een eigen gemeente.
In de gevangenis is Bartelt Zandt werkzaam namens de kerken, die hem voor dit bijzondere werk vrijstellen van het werken in een gemeente. Hij vergelijkt zijn werk met dat van de gemeentepredikant, vertelt wie zijn ‘gemeenteleden’ zijn. Over het eigene van het bijzondere werk van de gevangenispredikant gaat het vanavond.

Het Centrum, Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal, 0548-612796. Aanvang 19.30 uur, 6 euro. 

 

Raad van Kerken zoekt hulp

commissie Vredesweek

Al een groot aantal jaren is er onder de paraplu van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn een commissie actief die een activiteit organiseert tijdens de Vredesweek in september. De commissie heeft in het verleden vredesdiensten georganiseerd en later een aantal keren een vredesmarkt. Afgelopen september is er een walk of peace geweest. Nu hebben de commissieleden aangegeven dat zij graag versterking willen om weer nieuwe ideeën ten uitvoer te brengen. Dus wij zijn op zoek naar mensen die deze commissie zouden willen versterken.