Week van Gebed 2020 voor de eenheid van de kerken         
‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’                      

Van 19 t/m 26 januari vindt de Week van Gebed plaats. Christenen in Nederland (en wereldwijd) komen in deze week samen rond het thema ‘buitengewoon’, voor bezinning en gebed, voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Nijverdal / Hellendoorn zijn er gebeds-bijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is van harte welkom.


Op zondag 19 Januari wordt de Week van Gebed voor de eenheid van de kerken in alle kerken onder de aandacht gebracht en de Bijbelse waarde van het gebed benadrukt

Maandag 20 januari zal in de Volle Evangelie Gemeente “Beth-Shalom” een avond met kringgebed worden gehouden waarin we samen bidden voor kerk en wereld. Fred Noordstar zal deze avond verzorgen, tijdstip 19.00 – 20.00 uur.

Dinsdag 21 januari is er in de Kleine Kapel aan de Noetselerweg 55 vanaf 19.00 uur gelegenheid een kaars te ontsteken. Rond 19.30 uur korte viering in de sfeer van Taize.

Woensdag 22 januari is er een gebedsavond in de Schaapskooi, Kruidenwijk, verzorgd door
ds. Robbert Jan Perk, tijdstip 19.00-20.00 uur.

Donderdag 23 januari, tussen 19.00 en 19.45u, wordt in “D’Oale Grieze” in Hellendoorn een avond met getijdengebeden, verzorgd door Gerard Legtenberg en ds. Lennart Aangeenbrug.
Aansluitend is er een toerustingsavond over getijdengebeden in de Leerkamer, met Mees v.d. Velde.

Vrijdag 24 januari wordt vanaf 19.30 uur een speciale avond georganiseerd voor jongeren, in de soos van de Levensbron, Nijkerkendijk 20, Nijverdal o.l.v. Tim Noordmans en Elisa Lingeman.

De Week van Gebed wordt afgesloten met een gezamenlijke afsluitdienst in “het Centrum”, op zondagavond 26 januari van 19.00 – 20.30 uur. Ds. Robbert Jan Perk en ds. Hans van Dalen zullen hierin voorgaan, de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het koor “Pajoko” uit Hellendoorn. Tijdens de dienst zal er een symbolisch moment zijn met vertegenwoordigers van de deelnemende kerken en een terugkoppeling over de Week van Gebed.

De bijeenkomsten staan onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn. 
Voor informatie kunt u terecht bij
Robbert Jan Perk (0548-613363 of
robbertjanperk@planet.nl ) of
Marcel Ticheler (0548-619647 /
tichelermarcel@gmail.com)

 

 

Inloopochtend voor minima op dinsdag 21 januari

Op dinsdag 21 januari a.s. wordt de eerste inloopochtend van 2020 voor de Minima gehouden. Dit is de gebruikelijke derde dinsdag van de maand.

De inloopochtend is voor iedereen toegankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.

Er is deze inloopochtend geen speciaal thema of een gastspreker, dus onder het genot van koffie of thee is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

De inloopochtend wordt gehouden in de kelder van “Het Spectrum” Hendrik Wormserstraat 1 Nijverdal (ingang aan het Hendrik Wormserplein). Opgave is niet nodig.

Kinderen mogen meekomen, voor hen is ranja aanwezig. Speelgoed graag zelf meenemen.

Info: trefpuntminima@hotmail.com of

Telefoonnummer: 06- 10 63 38 46 (elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur)

 

LEERHUIS Kerk en Europa.


Op woensdag 12 februari zal Mgr. mr. drs. Th. C. M. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, een lezing verzorgen over het waardevolle werk van de Kerk in Europa.
Mgr. Hoogenboom is lid van de commissie van de bisschoppenconferenties van de Europese Gemeenschap (COMECE) waarin hij Nederland vertegenwoordigt.
De toekomst van de Europese Unie gaat deze commissie zeer aan het hart. Mgr. Hoogenboom zal in deze lezing uiteenzetten hoe de commissie een belangrijke bijdrage levert aan vrede en gerechtigheid en aanpakken van het migratievraagstuk en de vluchtelingenproblematiek in Europa. Ook de oecumenische samenwerking in Europa is een belangrijk speerpunt. Kerken uit de orthodoxe-, protestantse- en anglicaanse traditie werken daarbij nauw samen.
Door middel van een powerpointpresentatie zal Mgr. Hoogenboom dit belangwekkende onderwerp nader toelichten.
Het Centrum, Constantijnstraat 7a, Nijverdal, 9.30 uur. Bijdrage 6 euro, incl. koffie/thee