De meeste activiteiten van de Raad van Kerken zijn i.v.m. Corona tot nader bericht afgelast of uitgesteld.
 

 

 

Voorbereiding “Kerstpakkettenactie v/d Minima” is gestart


De Raad van Kerken is gestart met het gereed maken van de spandoeken, die in de eerste week van december worden geplaatst langs de wegen in onze gemeente. De officiële start van de actie zal zijn op donderdag 2 december aanstaande om 9.45 uur bij basisschool de Bongerd.

 

Middels de spandoeken wordt een oproep gedaan om de “Kerstactie voor de Minima” dit jaar te steunen met een financiële bijdrage. Het streven is om ± 700 bij de Raad bekende minimagezinnen een levensmiddelenbon te verrassen. Met deze bon wordt het gezin in staat gesteld zelf een Kerstpakket samen te stellen.

De Raad wil op deze manier de minimagezinnen i.v.m. met de feestdagen een ‘Steuntje in de rug” geven. Het bezorgen van zo’n groot aantal bonnen lukt alleen, indien veel bedrijven, organisaties, scholen en particulieren besluiten de actie financieel te steunen via bankrekening nummer:

 

NL78 RABO 0132 5882 42 t.n.v. Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.

 

De Raad werkt bij de voorbereiding en uitvoering van de actie samen met de volgende organisaties: Stichting Voedselbank Hellendoorn, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, de plaatselijke Diaconieën en Caritasinstellingen, Trefpunt Minima, Stichting Vluchtelingenwerk, Stichting Naobers voor Naobers, Stichting Maatschappelijk Werk “Avedan” en de Stichting BOOM.

Week van Gebed 2022 voor de eenheid van de kerken  
‘Licht in het Duister’             

Van 16 t/m 23 januari vindt de Week van Gebed voor de eenheid van de kerken plaats. Christenen in Nederland (en wereldwijd) komen in deze week samen rond het thema ‘Licht in het duister’, voor bezinning en gebed, voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Zoals ieder jaar zal De Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn de plaatselijke gebedsbijeenkomsten voorbereiden.

De voorbereidende commissie wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de deelnemende kerken (Katholieke Kerk, Protestantse Gemeente Nijverdal en Hellendoorn, de Levensbron, Beth Shalom, Leger des Heils, Molukse kerken, Vrij Evangelische Gemeente). Verschillende commissieleden hebben afgelopen jaar hun inbreng echter moeten beëindigen, zodat we op zoek zijn naar nieuwe aanvulling. Hebt u / jij hart voor gezamenlijk gebed en wilt u/wil jij actief mee denken over de invulling van de gebedsmomenten, van harte welkom, geef het ons door!

Voor nadere informatie kunt u terecht bij

Adri Kodde (0548-616285 / 0623807907 / akodde@home.nl ) of
Marcel Ticheler (06-28605612 /
tichelermarcel@gmail.com)

 

Nieuws van het Trefpunt Minima
Helaas heeft het bestuur van het Trefpunt Minima moeten besluiten om voorlopig de Inloopochtenden niet door te laten gaan. Het bestuur beseft dat dit een flinke tegenvaller is voor de trouwe bezoekers van de Inloopochtend. Daar is immers de mogelijkheid om even je zorgen te vergeten en contact te onderhouden met gelijkgestemden. En vooral in deze vreemde tijd hebben mensen behoefte aan contact.

Het doel van de Inloopochtend is een laagdrempelige, veilige plek te bieden waar men terecht kan met verhalen, problemen, zorgen en niet te vergeten positieve ervaringen en gezelligheid. Je verhaal doen bij iemand die aan een half woord genoeg heeft en meteen snapt waar het over gaat kan een hele opluchting betekenen. En je probleem vertellen aan iemand die hetzelfde meegemaakt heeft en er misschien ook al een oplossing voor heeft gevonden is natuurlijk helemaal fijn.

Gelukkig kunnen we wel contact onderhouden via telefoon of e-mail. Mensen die graag hun verhaal kwijt willen of ergens problemen mee hebben kunnen bellen met 06-1063 3846, werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of mailen met trefpuntminima@hotmail.com

Ook via de website www.noabers-voor-noabers.nl kan men veel informatie krijgen en contacten leggen.