De meeste activiteiten van de Raad van Kerken zijn i.v.m. Corona tot nader bericht afgelast of uitgesteld.
 

Jaarverslag 2020
Het jaarverslag van de Raad van Kerken Nijverdal - Hellendoorn over 2020 is uit. Lees hier meer jaarverslag 2020


Paasgroetactie Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn

Pasen, het feest van de hoop, is voor de Raad van Kerken een belangrijk moment om aandacht te vragen voor een groot aantal gezinnen en alleenstaanden, die leven in moeilijke omstandigheden. Uit bewogenheid met deze mensen en om hen een hart onder de riem te steken is door de Raad besloten een “Paasgroetactie” te organiseren.

Aangezien de Raad bij het organiseren van de Paasactie (nog steeds) wordt geconfronteerd met een groot aantal coronabeperkingen, ontvangen de gezinnen dit jaar niet het bekende Paasbrood als groet, maar een speciaal ontworpen enveloppe met daarin: een paasgroet, een waardebon en een zoete attentie. Middels de waardebon wordt het minimagezin in de gelegenheid gesteld om zelf, naar eigen keuze, een paasinkoop bij een supermarkt in Nijverdal of de Kruidenwijk te doen.

De Raad hoopt, dat veel inwoners van onze gemeente op eigen initiatief dit  voorbeeld gaan volgen en een Corona verantwoorde Paasgroet brengen aan een familielid, buur of een onbekende, als teken van medeleven en als “ruggensteun”. Een klein gebaar kan al veel betekenen voor een ander.

Bij de organiseren van de “Paasgroetactie” wordt de Raad van Kerken geholpen door de diverse plaatselijke Diakonie -en Caritasinstellingen, het Trefpunt Minima, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Vluchtelingwerk Hellendoorn-Nijverdal, Thuiszorg Noord West Twente, Stichting Voedselbank Hellendoorn, Stichting BOOM en Stichting Naobers voor Naobers.

Met vriendelijke groet,
Kerngroep Paasgroetactie Raad van Kerken
Nardi Benneker, Gerrit Pastink, Bennie Brandwacht en Gerrit Berends.


Toelichting op de paasboodschap (symbolisch stijl) afgedrukt op de enveloppe t.b.v. de Paasgroetactie 2021.

Op leven en dood
De paasboodschap door mij geschilderd in een symbolische stijl, wil op indringende wijze het paasgebeuren weergeven: de opstanding van Jezus Christus.

Een ontwerp zonder franje. De symbolen in het schilderij geven weer wat er werkelijk in dit aardse leven plaatsvindt. We worden geconfronteerd met het kruis (van elke dag), de dood, de tijdelijkheid.
Maar aan de andere kant (van het Leven) zien wij het open graf en de volgroeide
korenaar - een heilig levend geloof -: dit alles overstraald door de paaszon /ster, de
Bron die tot leven wekt! De roos als symbool van de nieuwe schepping. De Engel verrast de vrouwen: Hij is hier niet. De Heer is opgestaan !!

Goed beschouwd, een schildering waarin door de dood heen een opstanding, een eeuwig Leven wacht. Dit is de basis voor allen, die Hem kennen. Daarom vieren wij het Paasfeest.

Gerrit Berends 12 februari 2021

Leerhuisavonden afgelast
Alle geplande leerhuisavonden van het huidige seizoen 2020-2021 zijn afgelast.

Nieuws van het Trefpunt Minima
Helaas heeft het bestuur van het Trefpunt Minima moeten besluiten om voorlopig de Inloopochtenden niet door te laten gaan. Het bestuur beseft dat dit een flinke tegenvaller is voor de trouwe bezoekers van de Inloopochtend. Daar is immers de mogelijkheid om even je zorgen te vergeten en contact te onderhouden met gelijkgestemden. En vooral in deze vreemde tijd hebben mensen behoefte aan contact.

Het doel van de Inloopochtend is een laagdrempelige, veilige plek te bieden waar men terecht kan met verhalen, problemen, zorgen en niet te vergeten positieve ervaringen en gezelligheid. Je verhaal doen bij iemand die aan een half woord genoeg heeft en meteen snapt waar het over gaat kan een hele opluchting betekenen. En je probleem vertellen aan iemand die hetzelfde meegemaakt heeft en er misschien ook al een oplossing voor heeft gevonden is natuurlijk helemaal fijn.

Gelukkig kunnen we wel contact onderhouden via telefoon of e-mail. Mensen die graag hun verhaal kwijt willen of ergens problemen mee hebben kunnen bellen met 06-1063 3846, werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of mailen met trefpuntminima@hotmail.com

Ook via de website www.noabers-voor-noabers.nl kan men veel informatie krijgen en contacten leggen.