Drieluik in Daarlerveen 

Er komt een vervolg op de mooie – en zeer goed bezochte – drieluik ‘OP WEG NAAR PASEN’.

'DE KRACHT VAN HET GEBED' is – in juni – het volgende drieluik dat in- of vanuit Daarlerveen zal plaatsvinden.

Donderdag 20 juni: Wandeling in 'Het Veenschap'. Vertrek om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats van 'De Schoof'. Kosten: € 2,50 p/p, inclusief koffie/thee en programma. Opgave bij verspieders.express@gmail.com

Vrijdag 21 juni - aanvang 19.30 uur: Huis van Gebed-Daarlerveen organiseert de Nacht (avond) van Gebed van OPEN DOORS in "De Schoof". Na afloop koffie/thee en ontmoeting.

Zondag 23 juni - aanvang 19.00 uur: Dienst met een bijzonder karakter in "De Schoof", n.a.v de vluchtelingengebedsdag van Stichting GAVE. Na afloop koffie/thee en ontmoeting.

De kerk is open. Welkom!


EMMAÜSWANDELING IN ’HET VEENSCHAP’

Donderdag 20 juni 2019 wordt een Emmaüswandeling gehouden voor wie de drukte van alledag even wil ‘ontvluchtten’ en zich wil laten inspireren door stiltemomenten, ontmoetingen en verhalen. Ontdek hoek leuk het is om met een groep mensen een mooie wandeling te maken! Op een ongedwongen manier nieuwe mensen leren kennen. In de wandeling van ±4½ kilometer zijn een aantal korte stops opgenomen.

Een Emmaüswandeling is een wandel-vorm naar het gebeuren in Lucas 24:13-35, op de avond van de dag van de opstanding van Christus. We zullen tijdens de wandeling nadenken over ‘De kracht van het gebed’. 

Deze wandeling is een onderdeel van een DRIELUIK, want vrijdag 21 juni is het landelijk ‘De nacht van gebed’ van Open Doors en zondag 23 juni is het landelijk ‘Vluchtelingengebedsdag’ van Stichting Gave. Tijdens deze wandeling is er meer informatie over de ‘Nacht van Gebed’ en de ‘Vluchtelingengebedsdag’. We hopen – net als bij voorgaande wandelingen – velen te mogen ontmoeten! 

Het verzamelpunt is op de parkeerplaats van “De Schoof”, Brugstraat 10, Daarlerveen, waar wij om 19.00 uur gezamenlijk vertrekken. Het is belangrijk om goede dichte schoenen aan te doen. Onderweg zullen we even pauzeren om wat te drinken. 

Kosten: €2,50 p/p, inclusief programmaboekje en koffie of thee na afloop. Opgave uiterlijk maandag 17 juni via verspieders.express@gmail.com 

We zullen dan proberen zoveel mogelijk gezamenlijk naar het startpunt te rijden.


'Avond van gebed voor de vervolgde kerk' in Daarlerveen 21 juni


Diverse mensen in de Bijbel bidden ’s nachts. De Heere Jezus trok zich terug om de hele nacht te bidden (Lucas 6:12). Paulus en Silas gingen om middernacht in de gevangenis in gebed (Handelingen 16:25) en de gemeente van Petrus bleef ’s nachts vol vuur bidden toen Petrus gevangen zat (Handelingen 12:5) Zij vonden de nacht bij uitstek geschikt om zich tot God te wenden.
Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolg omdat ze geloven in de Heere Jezus. Zij vragen keer op keer gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed (nacht van vrijdag 21 juni op zaterdag 22 juni) op diverse locaties in Nederland. Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bid je mee voor je broers en zusters zoals Hea-Woo uit Noord-Korea, Nadhir uit Noord-Afrika of Mojtaba uit Iran?

Een mooi vervolg om elkaar – na de Week van Gebed in januari – weer te ontmoeten. D.V. Vrijdag 21 juni 2019 houden we een Avond van Gebed in “De Schoof”, Brugstraat 10, Daarlerveen. We beginnen om 19.30 uur (tot 20.30 uur). Naast GEBED voor de vervolgde kerk is er SAMENZANG, BIJBELLEZING en FILMPJES van OPEN DOORS. Na afloop is er koffie/thee met iets erbij en we praten nog even na. Open Doors roept iedereen op om te investeren in deze Avond van Gebed voor de vervolgde kerk, want gebed maakt deuren open! Het is waardevol dat u speciaal vandaag de tijd neemt om voor uw vervolgde broers en zussen te bidden. Voor de deelnemers is er een gratis boekje van Open Doors. U komt tocht ook? Weet U welkom!

Helaas...

De tekst die u zocht bestaat niet (meer).