1 2 3 4

Winterwerk Protestantse gemeente Hellendoorn
en Protestantse gemeente Nijverdal

In de gemeente van Hellendoorn worden vele activiteiten ondernomen die ook geschikt zijn voor andere mensen dan gemeenteleden van de PG Hellendoorn en de PG Nijverdal. Iedereen is uitgenodigd om aan een of meer van de activiteiten deel te nemen.


In het boekje Lerend geloven (2021/2022) kunt u alles over de activiteiten lezen.

Open het boekje .pdf


DIENSTEN MET EEN BIJZONDER KARAKTER

 

Zondag 4 december – THEMA-DIENST in “De Schoof”, Brugstraat 10, Daarlerveen – Aanvang: 19.00 uur.

Commissieleden en gemeenteleden nemen ons aan de hand van de profeet Micha mee ‘OP WEG NAAR KERST’.

Een profeet is iemand die namens God tot mensen spreekt. Een profeet maakte de wil van God bekend. Profeten werden door God ook vaak gebruikt om gebeurtenissen aan te kondigen die in de toekomst plaats zouden vinden. Zo preken veel profeten in het Oude Testament over de komst van de Messias.

Zo zegt de profeet Micha ‘Ik blijf uitzien naar de HEERE, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God’ (Micha 7:7) In navolging van de profeet Micha zijn ook de woorden van de apostel Paulus in onze tijd hoogst actueel. In navolging van de profeten zegt Paulus ‘Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. Zij zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels.’ Samen hopen wij weer een goede en gezegende dienst te mogen hebben ter voorbereiding op kerst. Er is een liturgie aanwezig – waarop alle teksten en liederen staan afgedrukt. Het zijn diensten VOOR- en DOOR gemeenteleden, waarbij gasten meer dan WELKOM zijn.

Noteer ook alvast zondag 18 december (Advent-zangdienst) en zondag 15 januari 2023 (Startdienst ‘Bidden langs het kanaal’). De kerk is open voor iedereen.

 

terug naar home


terug naar home


Culinaire inloopochtend voor minima op maandag 12 december

 

Op maandag 12 december a.s. wordt er weer een inloopochtend voor de Minima gehouden. De inloopochtend begint om 9.30 uur, duurt tot ongeveer 13.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Deze inloopochtend zal er een culinaire uitdaging zijn: onder leiding van een culinair specialist zullen er een verschillende kleine hapjes gemaakt worden, die aan het eind van de ochtend gezamenlijk tijdens de brunch opgegeten gaan worden. Gedurende de hele ochtend is er voldoende gelegenheid zijn om bij te praten en ervaringen uit te wisselen.

De inloopochtend wordt gehouden in:
de socioruimte van de Bendien Smitshof nummer 38
Let wel: dus NIET op de gebruikelijke plaats van de inloopochtend.

In verband met het inkopen van de benodigdheden is het van belang dat u zich opgeeft voor deze ochtend.

Opgeven graag voor donderdag 8 december via onderstaand mailadres of telefoonnummer.
Kinderen mogen meekomen, voor hen is ranja aanwezig. Speelgoed graag zelf meenemen.

E-mail: trefpuntminima@hotmail.com of
elefoonnummer: 06- 10 63 38 46 (elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur)

terug naar home


terug naar home


 

Er zijn geen oudere berichten