Winterwerk Protestantse gemeente Hellendoorn
en Protestantse gemeente Nijverdal

In de gemeente van Hellendoorn worden vele activiteiten ondernomen die ook geschikt zijn voor andere mensen dan gemeenteleden van de PG Hellendoorn en de PG Nijverdal. Iedereen is uitgenodigd om aan een of meer van de activiteiten deel te nemen.


In het boekje Lerend geloven (2021/2022) kunt u alles over de activiteiten lezen.

Open het boekje .pdf

 

REGIONALE STUDIEAVOND OVER ‘Zegen door Israël’

 Op D.V. donderdag 18 november organiseert Christenen voor Israël, samen met het IPHN (Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal), in Nijverdal een studieavond met ds. Oscar Lohuis, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Zegen door Israël. De bijeenkomst vindt plaats in Het Centrum, Constantijnstraat 7A, 7442 MC Nijverdal. Aanvang om 20.00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Kijk ook eens op de facebook-pagina van het Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal.

Thema
Onder christenen leven er uiteenlopende meningen en gevoelens over Israël. Als we in de Bijbel lezen gaat het op bijna iedere bladzijde over wat God in, voor en door Israël heeft gedaan, om daardoor de hele wereld te zegenen. Ook bijna alles wat wij in het Nieuwe Testament lezen gebeurde in Israël en onder het Joodse volk. Wij leven in een tijd dat het Joodse volk weer woont in het land dat God aan Abraham, Izak en Jacob heeft beloofd. Israël staat weer op de kaart van de wereld. Wat doen wij als christenen daarmee? Wat kunnen wij leren als we kijken naar de moderne ontwikkelingen en deze leggen naast de profetieën uit de Bijbel? Hoe is de wereld gezegend door Israël en geldt die belofte uit Genesis 12:1-3 nu ook nog? Genoeg belangrijke vragen om bij stil te staan.

 

 

SAMEN ZINGEN – SAMEN GELOVEN IN “DE SCHOOF” TE DAARLERVEEN

Zondag 21 NOVEMBER – aanvang: 19.00 uur is er een SAMEN ZINGEN – SAMEN GELOVEN dienst in “De Schoof”, Brugstraat 10, Daarlerveen.

Dit is een ‘dienst met een bijzonder karakter’ waarin wij bekende liederen uit het Liedboek voor de Kerken & Evangelische Liedbundel zingen (voorheen bekend als “ouderendienst” en/of “dienst met oude bekende liederen”).
De inspiratie kwam n.a.v. een vraag en een ‘dienst met een bijzonder karakter’ waar Genesis 26:1-2, 12-25 centraal stond. Izak die de putten van zijn vader Abraham weer opgroef en hij gaf ze dezelfde naam als zijn vader ze gegeven had. Ook groef hij een nieuwe put en gaf  hem een nieuwe naam. In deze tijd hoor je vaak: ‘Wij leven in een onzekere tijd.’ De Bijbel geeft ons echter een toekomst vol van hoop. Ook lezen wij over de aanloop naar die toekomst vol van hoop. Wij overdenken de woorden van Jezus (Matthéüs 24:1-13) en wat Johannes op Patmos zag (Openbaring 6:1-8).
De leiding is in handen van commissieleden. Gemeenteleden werken weer aan deze dienst  mee en er is een gastmuzikant die de samenzang zal begeleiden. Hoe meer mensen, hoe meer volume. Komt u ook? Neem vooral familieleden, buren en vrienden mee. Er is een liturgie aanwezig. De kerk is open voor iedereen. Welkom!

 

Er zijn geen oudere berichten