Winterwerk Protestantse gemeente Hellendoorn.

In de gemeente van Hellendoorn worden vele activiteiten ondernomen die ook geschikt zijn voor andere mensen dan gemeenteleden van de PG Hellendoorn. Iedereen is uitgenodigd om aan een of meer van de activiteiten deel te nemen.
In het boekje kunt u alles over de activiteiten lezen. Boekje Winterwerk..

Thema-avond ‘Diaconaat in de praktijk’ Gaat niet door!!

  • op donderdag 26 maart om 20.00 uur in de Leerkamer (hoek Jac. Kapteijnstr. / Zuid Esweg) te Hellendoorn;
  • inleider: Geesje Werkman.

Het diaconaat roept op tot daden van barmhartigheid, gerechtigheid en vrede. In de bijbel vinden we tal van voorbeelden van deze oproep. Zo leren we van Jezus onder meer om je naaste lief te hebben als jezelf. Maar hoe weet je wat die naaste echt nodig heeft? Vooral als je zelf nooit arm geweest bent, of vreemdeling of gevangene. Heeft de ander eten nodig of juist respect en rechten? Moeten we samen met hem of haar zoeken naar duurzame oplossingen voor armoede en/of eenzaamheid? Kunnen we met ons handelen God helpen in deze wereld aanwezig te zijn? We kunnen in elk geval ons inzetten om de wereld liefdevoller te laten zijn. Geesje Werkman geeft voorbeelden van eenvoudig diaconaat, gaat in op hoe je zoekt naar een goede vorm van hulp. En: ze gaat in op valkuilen.

Enkele jaren geleden bracht Geesje Werkman samen met scriba dr. Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland een solidariteitsbezoek aan de kerk op het eiland Lampedusa. Deze plek in de Middellandse Zee staat symbool voor alle vluchtelingen die verdrinken in hun wanhopige vlucht uit Afrika of het Midden-Oosten.

Geesje Werkman was van 1990 tot 2000 in dienst van de Provinciale Kerkvergadering Overijssel-Flevoland als consulent diaconaat en maatschappelijk activeringswerk in Flevoland. Ze hield zich onder meer bezig met thema’s als armoede (‘De arme kant van Flevoland’) en vluchtelingenwerk. Van 2000 tot 2017 was ze werkzaam op de afdeling Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland, in het bijzonder voor vluchtelingenwerk. Ze werd bekend van ‘Bad, bed & brood’ en ‘Geen kind in de cel’.

 

 

Wereldgebedsdag 2020

De Wereldgebedsdag was op 6 maart om 19.00 uur in de zaal van het diensten centrum van het  Leger des Heils in Nijverdal. De hele dag door ging in 24 uur het gebed de wereld rond. In Zimbabwe is de dienst door vrouwen voorbereid en daarna naar alle landen gestuurd. De werkgroep in Nijverdal (leden van verschillende kerkgenootschappen) heeft de dienst hier voorbereid. De opkomst was goed; er waren 35 personen aanwezig. De dienst was sfeervol en het koor Deo Volente van Molukse zangers onder begeleiding van Joshua Joseph ondersteunde de dienst.
Na afloop was er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje thee of koffie. Waar goed gebruik van werd gemaakt.

Helaas...

De tekst die u zocht bestaat niet (meer).