Inloopochtend voor minima op de derde dinsdag van de maand.

Inloopochtenden van Trefpunt Minima gaan door!

Na de zomervakantie zijn er weer 3 inloopochtenden geweest van Trefpunt Minima. In september en oktober lag het accent op ontmoeting en gezelligheid; en gezellig was het zeker! Zo’n 10 bezoekers per keer dronken koffie of thee en konden ook ervaringen uitwisselen over allerlei zaken die hen bezig hielden. Ook konden de gastvrouwen soms aanwijzingen geven als het ging om regelingen van de gemeente die niet duidelijk waren.

In november gingen we met elkaar bloemschikken o.l.v. Ina Muller. Zij had alle materialen bij zich en met redelijk eenvoudige middelen werden erg leuke bloemstukjes gemaakt. Er waren 15 bezoekers aanwezig en er zitten duidelijk bloemschiktalenten onder hen!

Het blijkt dus dat de inloopochtenden in een behoefte voorzien en daarom gaan we in 2019 door! Het accent zal blijven liggen op ontmoeting en gezelligheid. Er zal een keer een half uurtje informatie gegeven worden over de nieuwe gemeentelijke minimaregelingen en natuurlijk gaan we nog een keer een creatieve ochtend houden. En iedereen is er vast wel voor te vinden om in juni af te sluiten met een uitstapje.

Dan nu de datums voor de inloopochtenden 1e halfjaar 2019:

  • Dinsdag 29 januari.
    Let op! Dit is de 5e dinsdag van de maand – een aantal vrijwilligers kon niet op de 3e dinsdag en op de 4e dinsdag was de zaal al bezet
  • Dinsdag 26 februari.
    Let op! Dit is de 4e dinsdag van de maand- de 3e dinsdag is in de voorjaarsvakantie.
  • Dinsdag 19 maart (creatief?)
  • Dinsdag 16 april (paasstukje maken?)
  • Dinsdag 21 mei
  • Dinsdag 18 juni (uitstapje?)

Tijd: van 9.30 uur tot 11.30 uur
Locatie: In de kelder van het ‘Spectrum’, Hendrik Wormserstraat 1, ingang aan het Hendrik Wormserplein.

Houd ook de publicatie in de huis-aan huis bladen in de gaten!
We hopen in 2019 weer veel oude bekenden en veel nieuwe bezoekers te mogen begroeten.

 

Fijne feestdagen gewenst van de vrijwilligers van Trefpunt Minima – inloopochtenden,
Tine, Rikie, Thea, Heileen, Nardi, Erna en Piet.