De inloopochtenden voor minima zijn weer gestart op dinsdag 17 september 2019

Op dinsdag 17 september a.s. werd de zevende inloopochtend van 2019 voor de Minima gehouden. 

Er is deze inloopochtend geen speciaal thema of een gastspreker. Onder het genot van koffie of thee was er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Of gewoon bijkletsen na de zomerperiode.


Info: trefpuntminima@hotmail.com of 
Telefoonnummer: 06- 10 63 38 46 (elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur)


Inloopochtenden van Trefpunt Minima gaan door in 2019

Na de zomervakantie zijn er weer 3 inloopochtenden geweest van Trefpunt Minima. In september en oktober lag het accent op ontmoeting en gezelligheid; en gezellig was het zeker! Zo’n 10 bezoekers per keer dronken koffie of thee en konden ook ervaringen uitwisselen over allerlei zaken die hen bezig hielden. Ook konden de gastvrouwen soms aanwijzingen geven als het ging om regelingen van de gemeente die niet duidelijk waren.

In november gingen we met elkaar bloemschikken o.l.v. Ina Muller. Zij had alle materialen bij zich en met redelijk eenvoudige middelen werden erg leuke bloemstukjes gemaakt. Er waren 15 bezoekers aanwezig en er zitten duidelijk bloemschiktalenten onder hen!

Het blijkt dus dat de inloopochtenden in een behoefte voorzien en daarom gaan we in 2019 door! Het accent zal blijven liggen op ontmoeting en gezelligheid. Er zal een keer een half uurtje informatie gegeven worden over de nieuwe gemeentelijke minimaregelingen en natuurlijk gaan we nog een keer een creatieve ochtend houden. En iedereen is er vast wel voor te vinden om in juni af te sluiten met een uitstapje.

 

Tijd: van 9.30 uur tot 11.30 uur
Locatie: In de kelder van het ‘Spectrum’, Hendrik Wormserstraat 1, ingang aan het Hendrik Wormserplein.

Houd ook de publicatie in de huis-aan huis bladen in de gaten!
We hopen in 2019 weer veel oude bekenden en veel nieuwe bezoekers te mogen begroeten.

 

Trefpunt Minima – inloopochtenden,
Tine, Rikie, Thea, Heileen, Nardi, Erna en Piet.