Gebedsbrief april 2021

Gebedsbrief april: Jemen, een uitputtende crisis

Alle inwoners van Jemen worden geacht moslim te zijn. Bekering tot het christendom is ten strengste verboden. De overheid handhaaft de sharia wetgeving. De jarenlange oorlog en de crisis waarin het land verkeert, hebben de inwoners uitgeput. Het coronavirus maakt hun leven nog zwaarder. In deze noodsituatie hebben de christenen het dubbel zwaar. De meesten hebben een moslim achtergrond. Hun bekering wordt gezien als een grote schande. Velen houden hun geloof angstvallig geheim.

Er zijn verschillende radicaalislamitische groeperingen actief. Zij zaaien haat en angst onder de bevolking en deinzen er niet voor terug geweld te gebruiken. Dit raakt in het bijzonder de christenen. De humanitaire crisis in het land verergert de situatie van gelovigen. Hulpgoederen worden verspreid via islamitische organisaties en lokale moskeeën. Zij weigeren vaak de goederen uit te delen aan mensen die geen moslim zijn. Een aantal ziekenhuizen weigert zelfs hulp aan christenen.

Verschillende christenen werden in 2020 om hun geloof mentaal of fysiek mishandeld door hun omgeving of zelfs gevangen gezet. Een aantal christenen moest noodgedwongen verhuizen, omdat ze gevaar liepen gedood te worden om hun geloof. Sommigen kregen te maken met seksuele intimidatie, verkrachting of een gedwongen huwelijk.

Gedreven door pure armoede, maken sommige vaders wanhoopsprongen. Ze verkopen hun dochters aan rijke mannen. Vaak worden de meisjes na een korte periode weer afgedankt en het huwelijk ontbonden. Het meisje gaat daarna naar huis terug en wordt mogelijk opnieuw verkocht door de eigen vader. Deze signalen worden bevestigd door de UN-commissie voor Humanitaire Zaken.
De jonge meisjes leven met de afschuwelijke consequenties. Als handelswaar verkocht hebben ze nauwelijks perspectief om ooit nog een echtgenoot te vinden binnen de traditionele context van Jemen.

 

  • Bid dat de gelovigen moed houden dat ze met Gods hulp door deze situatie heen zullen komen
  • Bid voor de meisjes, die door wanhopige vaders worden verkocht vanwege armoede

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,

Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn