Gebedsbrief december 2019

Algerije, godsdienstvrijheid?  

Algerije is in een jaar tijd twintig plaatsen gestegen op de Ranglijst Christenvervolging. Christenen met een moslimachtergrond komen steeds vaker uit voor hun geloof. Dit kan echter als godslastering worden gezien, waardoor ze vijandschap ondervinden vanuit familie en gemeenschap. Met name in de conservatieve regio’s waar radicale islamgroepen sterk aanwezig zijn. Er wonen circa 125.000 christenen in Algerije (op 42 miljoen inwoners).

De overheid vervolgt de kerk door samenkomsten en bekering tot het christendom te verbieden.  Sinds 2017 zijn er tientallen kerken gesloten. De  autoriteiten verzegelden recent nog drie kerken, met geweld en gewonden. Het etnische conflict tussen Arabieren en Berbers wakkert ook vervolging aan. Er is weinig ruimte voor de Berbercultuur binnen de islamitische maatschappij. Veel christenen zijn Berbers en worden daarom hard aangepakt. De meeste gesloten kerken bevinden zich in hun regio.

Officieel kent het land vrijheid van godsdienst, maar de praktijk is weerbarstiger. Wetsartikelen leggen christenen strenge restricties op. Hun gebedshuizen moeten zich eerst laten registreren, maar die registratie wordt bijna niet gegeven. Activiteiten van de  protestantse kerken worden bestempelt als ‘vernietigend en ondermijnend’. Politie en autoriteiten worden opgeroepen streng op te treden. Veel christenen komen in het geheim bijeen, toch groeit de kerk.

De Algerijnse wet kent geen straf op afvalligheid. Blasfemiewetten hebben echter grote invloed. Op het beledigen van de islam volgt geldboete of een gevangenisstraf van enkele jaren. Evenzo voor het distribueren van evangelisatiemateriaal. Christelijke boeken zijn daarom zeldzaam. 

• Bid voor de nieuwe presidentsverkiezingen, dat de vele beperkingen worden ingetrokken

• Bid dat er wonderen en tekenen gebeuren wanneer christenen hun geloof uitdragen

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,

Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn