Gebedsbrief december 2020

Gebedsbrief december: kinderen van de Vervolgde Kerk

Meer dan de helft van de wereldwijde kerk bestaat uit jongeren en kinderen. Ook zij kunnen te maken krijgen met vervolging en het kan voor hen nog lastiger zijn dan voor volwassenen om voor hun geloof uit te komen. Want wat als ouders hun kinderen verbieden om christen te zijn. Of als ze gepest worden op school omdat ze uit een christelijk gezin komen. Vooral de jongeren zijn kwetsbaar omdat ze afhankelijk zijn, nog geen eigen bestaan kunnen opbouwen. Ze moeten vertoeven onder mensen die hen verbaal of fysiek onderdrukken en ondervinden daar veel last van.

Singya (19) groeide op in een boeddhistisch gezin in Bangladesh. Samen met zijn broer Chongya (16) werd hij christen door het getuigenis van zijn grootouders en ooms. Toen zijn ouders dit hoorden, dwongen ze hen om terug te keren naar het boeddhisme. De jongens weigerden, de druk liep op en ze werden uit huis gezet. Kort daarna pleegde Chongya zelfmoord.

Elora (20) leeft in Brunei. Meer en meer wordt het islamitische land conservatiever en Elora merkt dat haar vrienden niet meer over hun geloof praten. Ze ziet ook dat ouders hun kinderen niet meer naar bijeenkomsten van de kerk sturen. De druk op christenen vanuit hun familie en gemeenschap is groot. Elora blijft intussen actief, ondersteunt jongeren en moedigt hen aan om uit het geloof te leven.

Daniela (12) woont in Colombia, haar vader werd doodgeschoten omdat hij als pastor het evangelie verkondigde. Er zijn wereldwijd vele kinderen en tieners die net als Daniela een ouder moeten missen. Of kinderen die met hun ouders moeten vluchten, omdat ze door dorpsgenoten worden bedreigd vanwege hun geloof.   

  • Bid voor de kinderen die door ouders, familie onder druk worden gezet vanwege hun geloof
  • Bid dat de glorie van God zichtbaar wordt onder jongeren, ook in de islamitische landen
  • Bid om bescherming voor de kinderen in Colombia, waar veel gewelddadige groepen actief zijn

Bron Open Doors

Marcel Ticheler,

Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn