Gebedsbrief februari 2019

Iran, groei tegen de verdrukking in

Hoewel er ook sprake is van vervolging door familie, is de gemeenschap een stuk minder fanatiek dan de overheid. De voor-islamitische Perzische cultuur en het soefisme spelen daarbij een rol. De historische kerken, Armeens en Assyrisch, zijn toegestaan. Maar christenen worden behandeld als tweederangs burgers. De overheid verbiedt de prediking of hulp aan moslims en straft hiervoor met gevangenisstraf en geweld.

Ook zijn er gemeenschappen van christenen met een westerse of een oosterse achtergrond (uit de Filippijnen en Zuid-Korea). Zij moeten hun kerk vaak sluiten nadat lokale moslimbekeerlingen de diensten bezoeken. Kerkleiders krijgen geen toestemming voor gebedsbijeenkomsten. Moslimbekeerlingen vormen de grootste groep. De overheid ziet hen als westerse propaganda en legt hen de zwaarste vervolging op. Veel christenen beleven hun geloof geïsoleerd van andere christenen. Ondanks de vervolging is de kerk in Iran de afgelopen jaren enorm gegroeid.

Veel christenen (vooral moslimbekeerlingen) zitten lange gevangenisstraffen uit. Net voor Kerst werden 114 Iraanse christenen gearresteerd. Dit is een recordaantal. De meesten van hen werden na een paar uur of enkele dagen vrijgelaten. De huiskerkleiders daarentegen zitten nog vast. De overheid wilde met deze arrestaties de waarschuwing afgeven aan kerken om niet te evangeliseren tijdens de kerstperiode. In totaal zijn in december 142 christenen gearresteerd in tien steden.

Op het politiebureau moesten de gearresteerde christenen hun activiteiten die verband houden met hun geloof opschrijven. Ook kregen ze te horen dat ze geen contact meer mogen hebben met andere christenen of andere christelijke groepen. Volgens bronnen wist de politie zich geen raad met het grote aantal arrestanten en konden de proces-verbalen niet snel genoeg verwerkt worden.

  • Bid voor de kerkleiders die vaak lang gevangen zitten in strenge gevangenissen
  • Dat de kerk verder blijft groeien, tegen de druk en intimidatie in

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn