Gebedsbrief februari 2021

Gebedsbrief februari: opnieuw toename geloofsvervolging

De nieuwe Ranglijst 2021 van Open Doors meldt wereldwijd forse toename van geloofsvervolging. Zij benoemd 50 landen die ‘zeer hoog tot extreem’ scoren en in nog 24 landen lijden christenen onder een ‘hoge mate’ van vervolging. Het gaat hierbij om 340 miljoen mensen. De vervolging kan zich uiten in het gebruik van fors geweld, verregaande overheidscontrole, zware druk vanwege religieus nationalisme, dwang door criminele groepen, achterstelling bij hulpvragen aan overheid. In Nederland zijn intussen Kamervragen gesteld naar aanleiding van deze ernstige berichten.

Fors geweld tegen christenen in Nigeria en Congo, toename van overheidscontrole in China, met sterke beperkingen voor christenen, sloop van kerken. Extreem zware druk in India vanwege de hindoe-nationalistische agenda van de overheid. Ook in Turkije ontwikkeld zich een hernieuwd nationalisme, met intimidatie van christenen (en andere minderheden) als gevolg. In Mexico en Colombia versterken drugsbenden hun positie en worden christenen afgeperst en zelfs gedood omdat ze zich verzetten tegen de bendes. Tijdens de coronacrisis worden in India en Jemen stelselmatig voedselhulp en werkgelegenheid onthouden aan christenen.

Er is gelukkig ook goed nieuws: Soedan schafte de doodstraf op geloofsafvalligheid af en garandeert godsdienstvrijheid, in Irak helpen jonge moslims verwoeste kerken weer op te bouwen.

  • Laten we blijven bidden voor onze broeders en zusters wereldwijd, bij wie het geloof in Christus een hoge prijs kent en danken voor gebedsverhoringen en positieve berichten

Meer informatie over ‘Ranglijst Christenvervolging’ is te vinden op de website van Open Doors

Marcel Ticheler,

Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn