Gebedsbrief juli 2021

Gebedsbrief juli: Tadzjikistan, de kerk onder zware druk 

In Tadzjikistan (evenals in enkele buurlanden in Centraal Azië) oefent de overheid zware druk uit op christenen. De wet op religie verbiedt het uitdragen van andere godsdiensten dan de islam. Wetten worden strikt gehandhaafd en christelijke bijeenkomsten worden regelmatig ruw verstoord. Vooral christenen met een islamitische achtergrond hebben het zwaar.

Christenen worden gezien als ondermijners van het huidige politieke systeem, daarom worden zij streng in de gaten gehouden. Religieuze activiteiten en christelijke materialen moeten worden goedgekeurd door de autoriteiten. De overheid doet regelmatig huiszoekingen bij christenen. Wie ‘illegaal’ christelijk materiaal bezit, kan worden ondervraagd, beboet of zelfs gevangengenomen. Leden van historische kerkgenootschappen, zoals de Russisch-Orthodoxe Kerk, worden nauwelijks gedwarsboomd.

De samenleving in Tadzjikistan is strengislamitisch. Moslims die christen worden, brengen schande over de familie. Met geweld proberen familieleden christenen terug te laten keren tot de islam. Ook vanuit de staat en de gemeenschap worden ze onder druk gezet. Christenen worden mishandeld, bedreigd, gediscrimineerd en verstoten. Om deze redenen verbergen bekeerlingen hun geloof.

De coronacrisis heeft grote impact op de bevolking. Overheden ondersteunen inwoners met voedselpakketten, maar christenen worden aan hun lot overgelaten. Zo moesten dove christenen op het platteland noodgedwongen gras eten, omdat er niets te eten was. Omdat ze christen zijn, ontvangen ze geen hulp van de overheid en worden ze genegeerd door de moslimgemeenschap.

De kerk van pastor Bahrom werd in 2020 aangevallen door een boze menigte. Het kerkgebouw werd in beslaggenomen door de rechtbank. Bahrom werd in 2017 gevangengenomen en tot 3 jaar cel veroordeeld voor ‘het zingen van extremistische liederen in de kerk en het aanwakkeren van religieuze haat’. Een paar maanden na zijn veroordeling vertelde hij aan bezoekers: “Maak je geen zorgen over mij, ik zit gevangen om Christus’ wil en ik ben bereid die prijs te betalen.” Wereldwijd werd veel gebeden voor hem en zijn gezin gebeden en hij kwam eind 2019 weer vrij.

  • Bid voor de bekeerlingen vanuit de islam, die hun geloof noodgedwongen moeten verbergen  
  • Bid dat de kerkgemeentes juist sterker worden onder de druk en vervolging
  • Bid voor een nieuw gebouw voor de gemeente van pastor Bahrom

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,

Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn