Gebedsbrief juli 2020

Gebedsbrief juli: Nigeria, moorden stijgen tot alarmerende hoogte


Vorige maand werd tijdens de Nacht van Gebed een indrukwekkend getuigenis van de Nigeriaanse kerkleider Marcus Abana vertoond. Zijn kerk in Mubi had veel te lijden van bloedige aanvallen van de islamitische terreurbeweging Boko Haram. Als gevolg daarvan bezochten nog slechts vier mensen de kerkdiensten.


Nigeria heeft circa 200 miljoen inwoners, bijna de helft is christen. Zij wonen voornamelijk in het zuiden en midden van het land, maar worden zwaar vervolgd door de opdringende Boko Haram en militante Fulani herders. Tijdens het bewind van de islamitische president Buhari, zijn de problemen heviger geworden. Vanaf 2009 zijn 32.000 christenen afgeslacht, in 2020 al meer dan 600, volgens het Nigeriaanse Intersociety: ‘de wreedheden tegen christenen gaan ongehinderd door en zijn gestegen tot alarmerende hoogte, terwijl leger en politiek de andere kant op kijken of samenwerken met de jihadisten’. Daarbij komen de honderden verbrandde huizen, tientallen verwoeste kerken en schoolgebouwen en talloze ontheemde mensen. Het leed van de slachtoffers is onvoorstelbaar.

Na de bloedige aanslag in Mubi durfden veel dorpelingen niet langer naar de kerk. Sommigen raakten hun geloof kwijt. De christenen werden doelbewust aangevallen, zegt dominee Albana. Hij vindt steun in Gods Woord. “Ik lees dat ieder die op Hem vertrouwt, niet beschaamd wordt. De mensen van Open Doors hebben ons bemoedigd door de liefde van Christus te laten zien.” Hij hoopt dat alle christenen beseffen dat ze niet ontmoedigd moeten worden door vervolging en lijden. “Reken het als pure vreugde. Waar vervolging is, verspreidt het evangelie zich en blijft groeien.” Hij bidt God niet om het lijden weg te nemen: “Ik bid dat Hij ons de genade geeft om te volharden.” Nu zit de kerk weer vol, zelfs met twee keer zoveel mensen.

 

- Dank voor het voorbeeld van dominee Abana om vol te houden, dat zijn kerk nu weer vol zit

- Bid voor de christenen in Nigeria, voor hun veiligheid en bescherming door de overheid

- Bid om bekering van de moslimextremisten en dat zij berouw krijgen van hun aanslagen
 

bron Open Doors / Jubilee Campaign
Marcel Ticheler,

Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn