Gebedsbrief juni 2020

Gebedsbrief  juni:  Saudi-Arabië, christenen en ramadan

Het gebeurde tijdens de ramadan. Plotseling kreeg Fatima een visioen van Jezus. Nooit eerder had ze zo’n diepe vrede ervaren. In het geheim begon ze onderzoek te doen. Zo ondervond deze jonge vrouw uit een strikte moslimfamilie dat ze niet de enige was die een verandering had doorgemaakt. Ze ontdekte dat er zelfs Saudi’s zijn die zonder schaamte op televisie verschijnen als christen. Veel moslims krijgen dromen en visoenen waarin de Here Jezus aan hen verschijnt.

Saudi-Arabië is de bakermat van de islam en haar wetgeving is gebaseerd op de sharia. De 1,4 miljoen christenen zijn vooral migranten uit buurlanden. Zij kunnen niet naar de kerk, omdat er geen kerkgebouwen in Saudi-Arabië zijn. Christelijke samenkomsten zijn verboden. Ze ontmoeten  elkaar in het diepste geheim. Moslims die zich toch tot het christendom bekeren, riskeren de doodstraf.

Toch groeit het aantal christenen in het land. Dat komt onder meer doordat moslims met het christelijke geloof in aanraking komen via radio, televisie en internet. Wanneer Saudi’s zich bekeren, krijgen zij onherroepelijk te maken met zware druk vanuit hun familie. Uit angst voor gewelddadige reacties houden de meesten van hen hun geloof daarom zo veel mogelijk voor zich.

We weten dat sommige christenen ‘gewoon’ meedoen met het vasten en bidden tijdens de ramadan (was dit jaar in mei). Maar dat betekent niet dat ze hun geloof ineens verliezen. Butros doet mee maar bid dan tot God en leest veel in zijn Bijbel. “Ik ervoer dat God heel duidelijk tot mij sprak toen ik de Bijbel las”. Bijzonder dat zelfs in deze tijd God duidelijk spreekt tot christenen en ze bemoedigt!

Ahmeds familieleden zijn tijdens de ramadan erg druk met bidden en vasten. Als voormalig korangeleerde krijgt hij vaak de vraag of hij de gebeden wil leiden. Ahmed ervaart veel druk om te doen alsof hij een toegewijde moslim is. Zijn afwijkende gedrag zou bij familie het vermoeden kunnen wekken dat er iets aan de hand is. Dan is hij zijn leven niet meer zeker.

  • Dank de Heer dat Hij christenen in hun hart en gedachten aanspreekt, bemoedigt en versterkt.
  • Bid voor hen die hun christen-zijn voor hun familie nog verborgen houden.
  • Bid ook speciaal voor de families van bekeerde moslims, vanwege corona is men op eigen gezin, familie aangewezen en dat biedt kansen tot gesprek.  

Bron: Open Doors en Frontiers

Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn