Gebedsbrief maart 2019

China, jarenlang ging het beter..


Door heel China wordt (weer) hard opgetreden tegen christenen. President Xi heeft een communistische visie en ziet christenen als tegenstanders. Huis- en ook staatskerken worden regelmatig binnengevallen. Kerkdiensten worden gemonitord door de staat.

De nieuwe godsdienstwet uit 2018 heeft de situatie erg verslechtert. Religieuze zaken zijn nu ondergebracht bij de communistische partij. Verschillende kerken werden het afgelopen jaar verwoest. De politie viel ook huizen binnen van christenen. Jongeren onder de achttien mogen geen kerkdienst bezoeken of godsdienstonderwijs ontvangen. Schoolkinderen moeten een formulier invullen dat ze geen godsdienst hebben.

Bekeerlingen met een islamitische of boeddhistische achtergrond hebben het extra zwaar. Ze worden vaak bedreigd en mishandeld door familieleden, aangegeven bij de autoriteiten of zelfs verstoten uit de gemeenschap. Soms wordt een scheiding geforceerd en kinderen bij christelijke ouders weggehaald.

Honderd kerkleden in Chengdu werden in december gearresteerd. Onder hen pastor Wang en zijn vrouw. Hij werd gevangengezet, zijn vrouw onder huisarrest geplaatst. Wegens ‘ondermijning van de staat’ kunnen ze veroordeeld worden tot vijf jaar cel. Zijn assistent meldde via social media: “We zullen blijven samenkomen. In het volgen van de Heer hoort vervolging erbij.”

Onder de overheidscampagne ‘tegen terrorisme’ onder minderheidsgroepen zijn veel Oeigoeren opgepakt. Ze komen terecht in heropvoedingskampen. Onder deze islamitische Oeigoeren zijn ook christenen met een moslimachtergrond.

  • Bid voor volharding van kerk en kerkleiders onder deze nieuwe golf van vervolging
  • Bid voor christenen in heropvoedingskampen die het daar heel zwaar hebben.

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn