Gebedsbrief maart 2018

Bhutan, een boeddhistisch bolwerk

Hoewel het land democratisch is en de grondwet seculier, ligt de praktijk toch anders. Nog nooit heeft een kerkgemeenschap toestemming gekregen een kerk te bouwen. Christenen komen samen in huiskerken en bijeenkomsten worden stiekem in de vroege ochtend of late avond gehouden met de lichten uit.
De overheid houdt de bijeenkomsten in de gaten, invallen en arrestaties vinden plaats. Ook de lokale bevolking is tegen de huiskerken. Christenen worden voortdurend gediscrimineerd. Veel christenen hebben geen identiteitskaart en zijn daarmee uitgesloten van gezondheidszorg, vervoer, werk of scholing. Familie en gemeenschap keren zich tegen nieuwe christenen. Ook religieuze leiders en de overheid keuren bekeringen af. Veel christenen houden hun geloof geheim. Bijbels mogen niet worden geïmporteerd. Vervolging gaat overigens meestal niet gepaard met geweld.
Bhutan is al eeuwen een boeddhistisch koninkrijk. Vooral in landelijke gebieden keren monniken zich sterk tegen het christendom. De autoriteiten geven geen bescherming en kiezen vaak de kant van de monniken.

De antibekeringswet verbiedt het om mensen te dwingen een ander geloof aan te nemen. Daar valt uitnodigen voor een kerkdienst of een gesprek over het geloof ook onder. Het gerechtshof legt christenen hoge straffen op, ook als het bewijs magertjes is.
Veel burgers volgen gebruiken van het animistische geloof. Zij eisen ook van christenen dat zij de gebruiken blijven uitoefenen. Familie dreigt met gedwongen scheiding en onterving.
Kinderen hebben een toelatingsbrief voor scholing nodig van de dorpsoudste. Dit wordt dikwijls geweigerd aan christenen. Op school hebben kinderen te maken met pesterijen en discriminatie. Ze krijgen lagere cijfers en daardoor moeilijk toegang tot hogere educatie.

  • Bid voor de nieuwe christenen in Bhutan die veel vervolging vanuit hun familie ondervinden
  • Bid om bijzondere bescherming voor de christelijke kinderen in hun achterstandsituatie
  • Bid dat de overheid geen onderscheid maakt bij het beschermen van haar burgers


Bron: Open Doors
Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn