Gebedsbrief oktober 2019

Iran, toenemende spanningen 

Iran telt twee groepen christenen: christenen van oorsprong  en moslimbekeerlingen. De eersten wordt behandeld als tweederangsburgers. Ze worden gediscrimineerd en hun kinderen volgen verplicht islamitisch onderwijs. Het delen van het evangelie met moslims is verboden. De tweede groep betaalt een hogere prijs: kerkbezoek en bezit van christelijke lectuur is streng verboden. Bij overtreding volgt arrestatie. Kerkleiders krijgen lange gevangenisstraffen vanwege zendingsactiviteit. Moslimbekeerlingen hoeven geen steun te verwachten van familie, die schamen zich voor hen.

In 2018 zijn ten minste 45 christenen gearresteerd. Een aantal van hen zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Hun families worden ondertussen publiekelijk vernederd. De politie viel het afgelopen jaar meerdere huiskerken binnen, het merendeel is gesloten. De veiligheidsdiensten geven vrouwen die een ondergrondse kerk bezoeken aan bij hun familie. Ze vertellen de familie dat de vrouwen plaatsen bezoeken waar ook mannen zijn. Ze worden vervolgens gestraft door hun familie.

Fatemeh, een jonge christelijke vrouw, is onlangs gearresteerd omdat haar hoofddoek niet goed zat. Ze stapte direct naar de politie. De gesluierde vrouw die haar daarover op straat aanviel, werd door de politie met een waarschuwing vrijgelaten en Fatemeh gearresteerd. Al eerder zat ze zes maand vast vanwege betrokkenheid bij een huiskerk. Ze maakt zich sterk voor medechristenen, eerder schreef ze een brief naar de minister van Inlichtingen, met de boodschap dat hij zich niet houdt aan de wet. Die zegt namelijk dat niemand mag worden aangevallen vanwege geloof.

• Bid dat de toenemende internationale spanning rond Iran niet verder escaleert

• Bid voor de Fatemeh’s, die de moed hebben om op te komen voor het recht van christenen

• Bid voor de gevangenen, dat God ze in staat stelt hun situatie te gebruiken om hun medegevangenen het evangelie te brengen

Bron: Open Door
Marcel Ticheler, Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn