Gebedsbrief september 2018

Mexico, voorganger vermoord

Mexico is één van de gewelddadigste landen ter wereld. Corruptie en drugsbendes ondermijnen de overheid en het rechtssysteem. Ter bestrijding voert Mexico een ‘oorlog om drugs’. Gezien de manier waarop deze oorlog wordt gevoerd, maken veel organisaties zich zorgen over de mensenrechten. Op het platteland heeft de overheid nauwelijks invloed.

In de Mexicaanse samenleving komen christelijke waarden steeds verder onder druk te staan. Het geweld van de georganiseerde misdaad neemt toe. Pastors die opstaan tegen het onrecht zijn vaak slachtoffer, omdat preken tegen drugsgebruik en afkickprogramma’s voor jongeren de afzetmarkt van de bendes aantasten. In 2017 werden drie kerkleiders gedood.

Familieleden van christelijke leiders lopen het risico om ontvoerd te worden, omdat zij als ‘rijk’ worden gezien door de collecteopbrengsten in hun kerk. Christenen zijn vaak bang om bij elkaar te komen of zich publiekelijk te laten horen. Ook inheemse stammen, die katholieke en inheemse tradities vermengen, hebben een gespannen verhouding met protestantse christenen. Sommige christenen zijn vanwege hun geloof gevangengezet, mishandeld of vermoord.

Pastor Eduardo García werd 8 juni op klaarlichte dag vermoord. De voorganger van de kerk Vida Nueva (Nieuw Leven) in Ciudad Juárez werd midden op straat neergeschoten. Garciá verkondigde jarenlang het evangelie in zijn land, ondanks het feit dat hij en zijn gezin geconfronteerd werden met ernstige vervolging. Ze zijn vaker doelwit van aanslagen geweest. In 2009 werd Garcia’s zoon Abraham vermoord, volgens de media eveneens door huurmoordenaars. Twee jaar later moest het gezin een flink bedrag aan losgeld betalen om een dochter, die ontvoerd was, vrij te krijgen.

  • Bid voor het gezin van pastor Garcia, voor Gods troost en bijstand in hun verdriet
  • Bid voor herstel van de rechtsorde, voor een overheid die haar burgers kan beschermen
  • Bid voor de kerken, dat ze zich niet laten intimideren en hun vrijmoedigheid niet verliezen

Bron: Open Doors
Marcel Ticheler, Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn