Gebedsbrief september 2019

Kazachstan, christenen en de overheid

Vervolging in Kazachstan komt vooral vanuit de overheid. Om controle over de samenleving te houden, heeft de overheid de godsdienstvrijheid ingeperkt. Lokale overheden en politie vallen binnen bij kerkdiensten, pakken gelovigen op en nemen Bijbels materiaal in beslag. De Orthodoxe kerk ervaart weinig problemen, andere christelijke gemeentes hebben meer last van deze acties. Christenen met een moslimachtergrond ervaren veel vervolging uit de islamitische gemeenschap. 

Het opleggen van handen, om Gods zegen over iemands leven uit te spreken, kan in Kazachstan een gevangenisstraf van vier tot vijf jaar betekenen. Dit overkwam pastor Maximov en zijn vrouw. De afgelopen jaren ontvingen zij veel nieuwe mensen in hun kerk. Onlangs klaagden enkele nieuwe bezoekers hen aan, omdat het opleggen van handen “ernstige schade zou hebben toegebracht aan de gezondheid” van gemeenteleden.  

Het vieren van een verjaardag met vrienden van de kerk kan aanleiding zijn voor een politie inval Iemand in de omgeving belt de politie en zegt dat er in het huis een illegale sekte samenkomt. Na urenlange ondervragingen worden de kerkleden beschuldigd van ‘het leiden van een niet-geregistreerde, verboden religieuze gemeenschap’. Hoge boetes volgen. Voor protestantse christenen in Kazachstan de realiteit van elke dag.

- Bid voor leiders als pastor Maximov, dat ze zich, met Gods kracht, niet laten intimideren

- Dat de kerk zich juist gesterkt zal weten door de tegenstand en groeit in vrijmoedigheid

bron Open Doors 
Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn