Actueel Nieuws

Gemeentereis naar Israel 28 april - 5 mei 2019

Aanmelden kan nog tot 15 december 2018 via https://www.drietour.nl/perk

Voor meer informatie zie hieronder!


Raad van Kerken zoekt hulp

commissie Vredesweek

Al een groot aantal jaren is er onder de paraplu van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn een commissie actief die een activiteit organiseert tijdens de Vredesweek in september. De commissie heeft in het verleden vredesdiensten georganiseerd en later een aantal keren een vredesmarkt. Afgelopen september is er een walk of peace geweest. Nu hebben de commissieleden aangegeven dat zij graag versterking willen om weer nieuwe ideeën ten uitvoer te brengen. Dus wij zijn op zoek naar mensen die deze commissie zouden willen versterken.

4 mei commissie Nijverdal

Elk jaar organiseert de Raad van Kerken twee herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei voorafgaande aan de herdenking bij het oorlogsmonument, een in Hellendoorn en een in Nijverdal.

Voor de organisatie van de bijeenkomst in Nijverdal zijn we al een hele tijd op zoek naar mensen die zouden willen meedenken voor en helpen bij het uitvoeren van deze bijeenkomst. Wij hebben nu één persoon bereid gevonden om hieraan mee te werken, maar die wil dit alleen als er nog iemand meedoet. Dus voor deze commissie zijn we op zoek naar één persoon die hier de schouders onder wil zetten.

Als u nog meer informatie wenst of zich wil aanmelden, dan kunt u contact opnemen met

Adri Kodde, secretaris Raad van Kerken
email: akodde@home.nl, tel. 0548616285
 

Een Vro(uwe)lijk Kerstconcert - op zaterdag 15 december

De Hardenbergse musicus Frank Kaman, al meer dan 12,5 jaar dirigent van Het Christelijk Zangkoor Nijverdal (CZN), dirigeert op zaterdag 15 december zijn nieuwe projectkoor ‘frank en vrij’. Het  projectkoor bestaat deze eerste keer geheel uit vrouwen. Ruim 40 dames uit de regio, waaronder 11 Nijverdalse deelnemers die lid zijn van het CZN, hebben in slechts een paar repetities hun repertoire ingestudeerd.

Tijdens het concert wordt sfeervolle kerstmuziek ten gehore gebracht. Een oud kerstlied als ‘Een roze fris ontloken’ gaat deze avond hand in hand met het bekende en eigentijdse ‘Mary did you know’. Het koor zingt verder liederen van John Rutter, Karl Jenkins en Cesar Franck, maar ook van de Amerikaanse vocalgroup Pentatonix.

Het koor krijgt professionele ondersteuning van pianist Henry Huisjes en euphoniumspeler Jorijn van Heese. Deze beide muzikanten verzorgen ook enkele solo’s, waarbij Frank Kaman achter het orgel zal plaatsnemen.

Het concert vindt plaats in de Höftekerk, Lage Doelen 3 te Hardenberg, de aanvang is 20.00 uur. Toegang tot en met 18 jaar is gratis, boven de 18 jaar geldt een speciale kennismakingsprijs van € 5,00 per persoon.

 

Volkskerstzang 16 december 2018 in Het Centrum!

De Raad van Kerken en de Volkskerstzangcommissie nodigt u uit om de Volkskerstzang mee te beleven op zondagavond 16 december, niet zoals gebruikelijk in Sporthal Het Ravijn, maar dit jaar in Het Centrum, Constantijnstraat 7a in Nijverdal. Door de hoge kosten die het huren van de stoelen met zich mee brengt, heeft de commissie moeten kiezen voor een ander onderkomen. Op deze manier kan de jarenlange traditie van de Volkskerstzang door blijven gaan.

De aanvang is 19.00 uur, de deuren zijn open vanaf 18.30 uur.

Dit jaar is voor het thema "GEWOON heel BIJZONDER" gekozen. De commissie heeft weer vele mooie liederen bij elkaar gezocht zodat we al zingend de kerst tegemoet kunnen gaan. De begeleiding wordt verzorgd door de muziekverenigingen Advendo en KSW. Medewerking is er verder van het koor Rhythm of Faith uit Haarle. Het thema van deze avond wordt uiteen gezet door ds. Bertine van de Weg.

Zoals u gewend bent wordt u buiten begroet door de Haarlese Midwinterhoorngroep.

WEES WELKOM!!

Kerstpakkettenactie voor de Minima 2018

Het inleveren van kerstpakketten en/of levensmiddelen, cadeaubonnen e.d. kan op
vrijdag 21 december a.s.van 14.00 tot 18.30 uur.

Locaties:
Spectrum Nijverdal,
Leerkamer Hellendoorn,
Schaapskooi Kruidenwijk,
Rehoboth Daarle, 
Kerkzaaltje Haarle.

Financiële steun is mogelijk via rekeningnummer NL78 RABO 0132 588 242
t.n.v. Kerstpakkettenactie Raad van Kerken.

Met uw hulp verrassen wij bijna 700 minimagezinnen met een prachtig kerstpakket !!

Voor info:
Bennie Brandwacht telefoon 615835 / e-mail: egmbrandwacht@hetnet.nl en
Gerrit Berends telefoon 654813 / e-mail: berends43@KPNmail.nl

 

Kerstpakkettenactie voor de Minima is gestart bij R.K. Basisschool De Wingerd in Nijverdal

Met een fotosessie bij de R.K. Basisschool “De Wingerd” is door de Raad van Kerken de 25e “Kerstpakkettenactie voor de Minima” officieel van start gegaan. Doel: het vullen van ongeveer 650 kerstpakketten voor minimagezinnen in de gemeente Hellendoorn.

Dit doel kan alleen verwezenlijkt worden, als velen bereid zijn een bijdrage aan de actie te leveren.

De Raad van Kerken heeft dan ook grote waardering voor de docenten en leerlingen de onderstaande scholen die spontaan besloten de actie te steunen met het per klas maken van een mooi kerstpakket en/of een geldelijke bijdrage. Meer dan 15 scholen tonen deze weken hun maatschappelijke betrokkenheid bij de kerstpakkettenactie voor de Minima.

Zo werd er op de basisschool “Op Weg” in Haarle door de kerngroep van de Kerstpakkettenactie informatie gegeven over het doel van de actie. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 luisterden aandachtig naar een presentatie en konden meedenken over de inhoud van de pakketten.

De leerlingen hebben er massaal gehoor aan gegeven en de eerste kerstpakketten worden deze week al samengesteld. Dit tot grote vreugde van de kerngroep want zo komt het getal van de ongeveer 650 kerstpakketten die er nodig zijn dichterbij. Op de actiedag, vrijdag 21 december, hopen ze alle gezinnen/alleenstaanden blij te maken met een mooi kerstpakket.

Scholen die meedoen:
Nijverdal:        de Rietslenke, de Triangel, de Wingerd, de Bongerd, de Meander, de Prinses Beatrix,’t Heem, de Brug, 
                       CSG Reggesteyn - beide locaties.
Hellendoorn:   St. Sebastianus, de Jan Barbier, de Es
Haarle:           Op Weg.
Marle:             de Marliaantjes.

De ontvangen pakketten van de scholen, particulieren en bedrijven worden voor de kerstdagen bezorgd bij gezinnen en alleenstaanden met een minimum inkomen, die het hele jaar door geconfronteerd worden met een groot aantal beperkingen. Zeker in de dure decembermaand kunnen zij een “steuntje in de rug” heel goed gebruiken.

Allen, die de Kerstpakkettenactie voor de Minima óók willen steunen, kunnen dat doen op vrijdag 21 december a.s. vanaf 14.00 t/m 18.30 uur, door het inleveren van kerstpakketten, en/of levensmiddelen, giften, cadeaubonnen e.d. op één van de volgende locaties:

Voor Nijverdal :       “Het Spectrum”, achter de Regenboogkerk

Voor Hellendoorn : “De Leerkamer”, achter de Dorpskerk

Voor Kruidenwijk :  “De Schaapskooi”

Voor Daarle :         “Rehoboth”

Financiële steun voor de actie kan via rekening nr.
NL78 RABO 0132 588 242 t.n.v. Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.

Voor informatie:
Gerrit Berends, telefoon: 0548-654813 / e-mail: berends43@kpnmail.nl
Bennie Brandwacht, telefoon: 0548- 615835 / e-mail: egmbrandwacht@hetnet.nl

 

Levendige kerstwandeling in Nijverdal

Zondagavond 23 december 2018, van 17:00 uur tot 18:45 uur vindt de levendige kerstwandeling weer plaats in het centrum van Nijverdal. De kerstwandeling wordt georganiseerd door de Beth-Shalom kerk uit Nijverdal met als doel om het kerstverhaal te vertellen aan de inwoners van de gemeente Hellendoorn. De Raad van Kerken support het initiatief, en het zou dan ook mooi zijn als mensen uit de diverse kerken mee willen helpen. Bijvoorbeeld zangers voor het engelenkoor of andere figurantenrollen, helpen met opruimen, chocolademelk schenken, etc. Wie mee wil helpen, kan mailen naar: kerstwandeling@beth-shalomnijverdal.nl

Afgelopen jaren liepen er zo’n 2000 mensen mee, en we hopen dit jaar ook dat het weer een fantastische ervaring zal zijn voor iedereen.

De kerstwandeling start om 17:00 uur bij de Délifrance op het Henri Dunantplein. De route loopt door het nieuwe Nijverdalse park (over het spoordek) en langs het ‘Rooie Dorp’. Meer dan 2.000 waxinelichtjes zullen je langs de sfeervolle route leiden. Tijdens de kerstwandeling kom je langs zingende engelen, levende dieren en een echte kerstkribbe met baby Jezus. De route zal vlakbij het station eindigen, waar lekkere warme chocolademelk wordt geschonken.

De kerstwandeling is bedoeld voor iedereen, jong en oud.

Kerstdiensten
De kerstwandeling wordt georganiseerd door de Beth-Shalom kerk in Nijverdal en ook de Raad van Kerken is betrokken bij dit evenement. Tijdens de kerstdagen is iedereen dan ook van harte welkom om een kerstdienst bij te wonen in één van de kerken in de gemeente Hellendoorn. Meer info hierover staat op www.kerstinnijverdal.nl

Op Facebook ‘Levendige Kerstwandeling’ kun je volgen als je het leuk vindt om op de hoogte te worden gehouden.


Inloopochtenden van Trefpunt Minima gaan door!

Het blijkt dus dat de inloopochtenden in een behoefte voorzien en daarom gaan we in 2019 door! Het accent zal blijven liggen op ontmoeting en gezelligheid. Er zal een keer een half uurtje informatie gegeven worden over de nieuwe gemeentelijke minimaregelingen en natuurlijk gaan we nog een keer een creatieve ochtend houden. En iedereen is er vast wel voor te vinden om in juni af te sluiten met een uitstapje.

De eerste inloopochtend van 2019 is op dinsdag 29 januari.
Let op! Dit is de 5e dinsdag van de maand!

Voor verdere data en informatie zie Diaconale hulp

 

Cursus Geloof en Natuurwetenschap

In deze cursus neemt professor Chris Kruse ons mee in de wereld van de (natuur)wetenschap. De cursus zet je aan het denken over belangrijke vragen. Heeft de natuurwetenschap aangetoond dat het achterhaald is om in God te geloven? Kun je als christen aan natuurwetenschap doen? Hoe gaan geloof en wetenschap samen? Hoe verhouden ze zich? Vragen waar we allemaal wel eens mee te maken hebben gekregen. Zeker ook de jongeren onder ons.

Thema’s die aan de orde komen zijn Geloof en natuurwetenschap, Kosmos en materie, Leven en geest, Boegbeelden. Deze cursus is al op meerdere plaatsen gegeven en de feedback is positief. Veel mensen reageren enthousiast. Dat wetenschap de enige manier zou zijn om kennis over het wat, hoe én waarom te geven, is geen wetenschappelijke uitspraak, maar een levensbeschouwelijke.”

Data: 31 januari en 14 februari 2019

Chris Kruse is bijzonder hoogleraar Geneesmiddelenonderzoek bij het Swammerdam Institute for Life Sciences aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is bestuurslid van ForumC.

Doelgroep: Iedereen van jong (vanaf ongeveer 14 jaar) tot oud(er), christenen en niet-christenen. Geen wetenschappelijke voorkennis nodig.
Data: 31 januari en 14 februari 2019 van 20.00-22.00 uur met koffiepauze. Inloop om 19.30 uur met koffie en thee.
Plaats: De Levensbron, Nijkerkendijk, 20, Nijverdal.
Kosten: Vrije gift voor deelname. Koffie en thee voor eigen kosten.
Organisatie: Werkgroep Geloof en Wetenschap, Raad van Kerken Hellendoorn

Aanmelden of meer willen weten : mail of bel naar Henk van Leeuwen
(leeuwen.henk.van@gmail.com, tel. 06 8389 7753)


Doorstart Evangelische boekhandel in Nijverdal gestrand

Tot onze spijt moeten wij als Raad van Kerken Nijverdal Hellendoorn meedelen dat het niet gelukt is om een doorstart van de Evangelische boekhandel in Nijverdal voor elkaar te krijgen. Dit lag niet aan het aantal vrijwilligers dat zich beschikbaar had gesteld. Voor vrijwilliger in de boekwinkel waren er genoeg aanmeldingen. Maar de Raad stelde zich op het standpunt dat er voor een goed functionerende winkel wel een bestuur moet zijn dat de leiding heeft. Helaas is het na diverse pogingen en oproepen, niet gelukt om een bestuur te vormen. Dus in onze laatste vergadering hebben we met droefheid moeten constateren dat het niet lukt om de boekhandel weer open te krijgen.

Wij danken iedereen die zich op wat voor manier heeft ingespannen om dit wel voor elkaar te krijgen heel hartelijk.

Namens de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn
Adri Kodde, secretaris
 

Oecomenisch Leerhuis Nijverdal- woensdag 9 januari 2019

Het protestantse kerklied in Nederland

Op 9 januari 2019 neemt organist Dick Sanderman ons mee in de geschiedenis van het protestantse kerklied. In 2017 is uitvoerig herdacht dat 500 jaar geleden de Reformatie plaats vond. Maar wat zongen de aanhangers van die "nije leer" in ons land? Hoe is het gekomen dat in Nederland de psalmen zo lang "op hele noten" zijn gezongen? We gaan zelf ook zo'n langzame psalm zingen in de berijming van Datheen. Wat was de "korte zingtrant", waarover Maarten 't Hart schrijft in zijn boek Het Psalmenoproer? Dick Sanderman was betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe Liedboek (2013) en ook bij de liedbundel Weerklank (2016). Hij illustreert zijn lezing met geluidsvoorbeelden, waarin we onder meer de “Genemuider bovenstem” horen, en een reconstructie van gemeentezang zoals die aan het eind van de 18e eeuw heeft geklonken.
Dick Sanderman is stadsorganist van Rijssen en organist van de protestantse kerk in Rijssen en Hellendoorn

Zie verder het programma 2019

Gemeentereis naar Israel 28 april - 5 mei 2019

Van 28 april tot en met 5 mei 2019 wordt er door de Protestantse Wijkgemeente de Schaapskooi een 8- daagse reis naar Israel georganiseerd. Wij hebben een mooi en gevarieerd programma samengesteld waarin bezoek aan de Bijbelse plaatsen centraal staat en een aantal boeiende ontmoetingen plaats vinden

De eerste dagen gaan we naar het noorden, waar we overnachten in Nes Ammim en Tiberias. We zullen hier Arabische christenen ontmoeten. We zullen veel van de prachtige natuur en omgeving zien. Daarna rijden we naar het zuiden, naar Jericho. Het drijven in de Dode zee is een onvergetelijke ervaring evenals een bezoek aan het natuurreservaat Ein Gedi waar het bijbelverhaal van David en koning Saul gespeeld heeft. Ook het bezoek aan Massada, het zomerpaleis van koning Herodus, is de moeite waard.

Op donderdag gaan we naar Jeruzalem, waar we langs Via Dolorosa de oude stad Jeruzalem binnengaan. We kijken vanaf de Olijfberg uit over de stad en bezoeken we onder andere Getsemané en de graftuin. We wandelen door de joodse wijk in Jeruzalem. Een bezoek aan het Holocaust museum Yad Vashem ontbreekt niet. Marleen Anthonissen vertelt over haar leven en werken in Jeruzalem.

 

We overnachten in goede hotels en en reizen in een comfortabele bus met air conditioning. De reisorganisatie Drietour (https://www.drietour.nl/) die veel ervaringen heeft met gemeentereizen staat garant voor een goed verzorgde reis.
Ds Robbert Jan Perk gaat als wijkpredikant mee. Er is een nederlandse sprekende Gids.
Deze reis staat ook open voor deelnemers uit onze regio.

Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op: Facebook Gemeentereis Schaapskooi Israel 2019 gemeentereisschaapskooi@gmail.com Jenny Smit 0548-625823 of Marjolein van Dijk 0548-626413

Uiterste opgave tot 15 december 2018!