Actueel Nieuws

Gesprek van Raad van Kerken en B&W van gemeente Hellendoorn

Op maandag 7 januari hebben het DB van de Raad van kerken Nijverdal-Hellendoorn, een aantal predikanten uit de gemeente Hellendoorn en leden van B&W van de gemeente Hellendoorn weer een jaarlijks gesprek gevoerd over zaken die de gemeente en kerken betreffen.

Bij dit gesprek is een 'wolk' gemaakt waarop een ieder van de deelnemers een woord geschreven heeft, dat in 2019 aandacht zou moeten krijgen. Hieronder is de wolk te zien.

.

 

Het ontstaan van de kosmos en het levenmet cursusavonden op 31 januari en 14 februari 2019 

We kunnen ons enorm verwonderen over het heelal en het leven en ze ervaren als iets groots en moois, dat evenwel ook kwetsbaar en soms chaotisch is. Als gelovig mens zie je de schepping als uitdrukking van Gods liefde en heerlijkheid. Vanuit wetenschappelijk onderzoek zie je de kosmos en het leven als resultaat van een grandioos ontwikkelingsproces.

Die verschillende manieren van kijken en ervaren gaan voor sommigen goed samen, anderen ervaren spanning tussen de geloofsvisie en een wetenschappelijke benadering van de wereld.

Professor Chris Kruse vertelt in deze cursus van twee avonden over de wereld van de (natuur)wetenschap. De cursus zet je aan het denken over belangrijke vragen. Heeft de natuurwetenschap aangetoond dat het achterhaald is om in God te geloven? Kun je als christen aan natuurwetenschap doen? Hoe gaan geloof en wetenschap samen? Hoe verhouden ze zich?

Thema’s die aan de orde komen zijn Geloof en natuurwetenschap, Kosmos en materie, Leven en geest, Boegbeelden. Deze cursus is al op meerdere plaatsen gegeven en de feedback is positief. Veel mensen reageren enthousiast. Dat wetenschap de enige manier zou zijn om kennis over het wat, hoe én waarom te geven, is geen wetenschappelijke uitspraak, maar een levensbeschouwelijke.”

Vragen waar we allemaal wel eens mee te maken hebben gekregen. Zeker ook de jongeren onder ons.

“Dat wetenschap de enige manier zou zijn om kennis over het wat, hoe én waarom te geven, is geen wetenschappelijke uitspraak, maar een levensbeschouwelijke.”

 

Chris Kruse is bijzonder hoogleraar Geneesmiddelenonderzoek bij het Swammerdam Institute for Life Sciences aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is bestuurslid van ForumC.

Wanneer en waar?

31 januari en 14 februari 2019 van 20.00-22.00 uur met koffiepauze.
nloop om 19.30 uur met koffie en thee bij de Levensbron, Nijkerkendijk 20, Nijverdal.

De deelname is gratis, een vrije gift is welkom. Koffie of thee tegen betaling. 
Vooraanmelding is niet nodig, maar wel handig met het oog op de hand-outs.

Meer Info via mail leeuwen.henk.van@gmail.com, of via 06 8389 7753

 

Raad van Kerken zoekt hulp

commissie Vredesweek

Al een groot aantal jaren is er onder de paraplu van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn een commissie actief die een activiteit organiseert tijdens de Vredesweek in september. De commissie heeft in het verleden vredesdiensten georganiseerd en later een aantal keren een vredesmarkt. Afgelopen september is er een walk of peace geweest. Nu hebben de commissieleden aangegeven dat zij graag versterking willen om weer nieuwe ideeën ten uitvoer te brengen. Dus wij zijn op zoek naar mensen die deze commissie zouden willen versterken.

4 mei commissie Nijverdal

Elk jaar organiseert de Raad van Kerken twee herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei voorafgaande aan de herdenking bij het oorlogsmonument, een in Hellendoorn en een in Nijverdal.

Voor de organisatie van de bijeenkomst in Nijverdal zijn we al een hele tijd op zoek naar mensen die zouden willen meedenken voor en helpen bij het uitvoeren van deze bijeenkomst. Wij hebben nu één persoon bereid gevonden om hieraan mee te werken, maar die wil dit alleen als er nog iemand meedoet. Dus voor deze commissie zijn we op zoek naar een tweede persoon die hier de schouders onder wil zetten.

Als u nog meer informatie wenst of zich wil aanmelden, dan kunt u contact opnemen met

Adri Kodde, secretaris Raad van Kerken
email: akodde@home.nl, tel. 0548616285
 

Kerstpakkettenactie voor de Minima 2018 groot succes!

De Kerstpakkettenactie voor de Minima, die door de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn vrijdag 21 december voor de 25e keer is georganiseerd, is een groot succes geworden. Van de ontvangen en ingekochte goederen zijn in totaal ongeveer 650 kerstpakketten samengesteld en bezorgd bij de minimagezinnen in onze gemeente.

De nog resterende levensmiddelen zijn geschonken aan de Stichting Voedselbank Hellendoorn.

Het is hartverwarmend dat zoveel particulieren, scholen en bedrijven in onze gemeente en ook elders gehoor hebben gegeven aan onze oproep om de minima in onze gemeente met de feestdagen in zicht “een steuntje in de rug” te geven. Nogmaals daarvoor onze hartelijke dank.

Financiële steun voor de actie kan via rekening nr. NL78 RABO 0132 588 242
t.n.v. Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.

Voor informatie:
Gerrit Berends, telefoon: 0548-654813 / e-mail: berends43@kpnmail.nl
Bennie Brandwacht, telefoon: 0548- 615835 / e-mail: egmbrandwacht@hetnet.nl

 

Inloopochtenden van Trefpunt Minima gaan in 2019 door!

Het blijkt dus dat de inloopochtenden in een behoefte voorzien en daarom gaan we in 2019 door! Het accent zal blijven liggen op ontmoeting en gezelligheid. Er zal een keer een half uurtje informatie gegeven worden over de nieuwe gemeentelijke minimaregelingen en natuurlijk gaan we nog een keer een creatieve ochtend houden. En iedereen is er vast wel voor te vinden om in juni af te sluiten met een uitstapje.

De eerste inloopochtend van 2019 is op dinsdag 29 januari.
Let op! Dit is de 5e dinsdag van de maand!

Voor verdere data en informatie zie Diaconale hulp

 

Doorstart Evangelische boekhandel in Nijverdal gestrand

Tot onze spijt moeten wij als Raad van Kerken Nijverdal Hellendoorn meedelen dat het niet gelukt is om een doorstart van de Evangelische boekhandel in Nijverdal voor elkaar te krijgen. Dit lag niet aan het aantal vrijwilligers dat zich beschikbaar had gesteld. Voor vrijwilliger in de boekwinkel waren er genoeg aanmeldingen. Maar de Raad stelde zich op het standpunt dat er voor een goed functionerende winkel wel een bestuur moet zijn dat de leiding heeft. Helaas is het na diverse pogingen en oproepen, niet gelukt om een bestuur te vormen. Dus in onze laatste vergadering hebben we met droefheid moeten constateren dat het niet lukt om de boekhandel weer open te krijgen.

Wij danken iedereen die zich op wat voor manier heeft ingespannen om dit wel voor elkaar te krijgen heel hartelijk.

Namens de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn
Adri Kodde, secretaris
 

Oecomenisch Leerhuis Nijverdal - Woensdag 13 februari 2019

Dr. Almatine Leene, predikant in de Nederduits Gereformeerde gemeente in Stellenbosch –Wes, Zuid- Afrika en docent dogmatiek aan de Viaa Hogeschool in Zwolle. Bij de verkiezing van theoloog van het jaar voor 2018 eindigde zij als tweede".

Flirten met Rome

Protestanten naderen Katholieken. Brandstapel en beeldenstorm liggen ver achter ons, maar vijf eeuwen lang stond de verhouding tussen Rome en Genève op scherp. Tegenwoordig ‘flirten’ protestanten er echter flink op los: Paus Franciscus is mateloos populair, kloosters worden druk bezocht, beelden van Maria komen kerken en huizen binnen, en de rijke traditie van meditatie wordt door velen aangegrepen als de oplossing voor het drukke leven.
Is het mogelijk dat de huwelijksklokken tussen de twee denominaties in de toekomst zullen luiden? Wat moet er gebeuren wil dat niet slechts toekomstmuziek zijn?
Is het flirten wederzijds?

Zie verder het programma 2019