Nieuws

ZONDAG 7 OKTOBER: EEN BIJZONDERE DAG!

Iedere eerste zondag van oktober is het in de kerken Israëlzondag. Waarom? Omdat de kerken in de jaren na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog (6 miljoen Joden vermoord!) zich realiseerden hoe fundamenteel hun band is met het Joodse volk. De keuze viel op de 1e zondag van oktober, want in de weken eromheen worden altijd belangrijke Joodse feesten gevierd. Dat is ook dit jaar zo. Het begint al vroeg in september met de viering van het Joodse Nieuwjaar op maandag 10 en dinsdag 11 september. Op woensdag 19 september is het Grote Verzoendag. Van maandag 24 t/m zondag 30 september vieren de Joden het Loofhuttenfeest, waarbij maandag 1 oktober het Slotfeest is. Op dinsdag 2 oktober eindigen deze feestdagen met “Vreugde van de Wet”. Genoeg redenen om in deze weken daar verder bij stil te staan.

Het thema dat de Protestantse Kerk Nederland dit jaar aan de Israëlzondag op 7 oktober heeft gegeven is: “Trouw tot in eeuwigheid?”. Voor wie op zondag 7 oktober meer wil weten van de Israëlzondag: er zal zeker een kerk bij u/jou in de buurt zijn, waarvoor je daar terecht kunt!

ISRAEL PLATFORM HELLENDOORN NIJVERDAL
info: 0548-616007
israelplatformhn@gmail.com
Facebookpagina: Israel Platform Hellendoorn Nijverdal

 

Kerstpakketten en de Wet op de Privacy 

Belangrijk voor ons maar ook voor U!

Onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken worden al vele jaren de volgende acties georganiseerd: de Kerstpakkettenactie,  de Paasgroetactie en de Sinterklaasmiddag  voor gezinnen met kinderen tot en met 8 jaar. De adressen worden verkregen via de plaatselijk kerkelijke, maatschappelijke en sociale organisaties en daar is tot op heden zeer zorgvuldig mee omgegaan. Er is sinds 25 mei j.l. een Europese wetgeving waardoor Raad van Kerken genoodzaakt is om uw privacy nog beter te waarborgen.  En daarvoor hebben wij van de cliënten enkele gegevens nodig en een handtekening. Daarmee wordt toestemming gegeven dat de Raad van Kerken de gevraagde gegevens mag gebruiken voor een van de genoemde acties. De komende periode, maar voor 15 september, zullen de reeds bekende cliënten benaderd worden met het verzoek de gegevens in te vullen en een handtekening te zetten. De ontvangen gegevens worden door de Raad van Kerken bewaard en uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Kerstpakkettenactie, de Paasgroetactie  en de Sinterklaasmiddag. Indien een client deze brief niet invult geeft hij/zij aan dat zijn/haar gegevens niet gebruikt mogen worden voor genoemde doeleinden. Zijn/haar gegevens worden dan uit het huidige bestand van Raad van Kerken verwijderd.  Dit houdt dan in dat hij/zij geen kerstpakket, geen paasgroet en geen uitnodiging voor de Sinterklaasmiddag (indien van toepassing) zal ontvangen! De Raad van Kerken ziet echter helaas geen andere mogelijkheid om te gaan voldoen aan de nieuwe wetgeving.