Leerhuisavonden

Jaarprogramma Oecomenisch Leerhuis Nijverdal 2018 -2019
Het Oecumenisch Leerhuis Nijverdal is een afdeling van de Raad van Kerken
Nijverdal / Hellendoorn / Haarle / Daarle / Daarlerveen.

www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl

Plaats van samenkomst
Zaal 3 (oude vijverzaal) van Het Centrum
Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal, (ingang Korenbloemstraat)
Tel 0548-612796

Aanvang 19.30 uur
Bijdrage 6 euro (incl. koffie/thee)

Parkeren vrij parkeren achter Het Centrum

Ringleiding aanwezig
Toegankelijk voor mensen met een beperking.


Woensdag 2 november 2018.

Martin Los is pastoor - gewezen dominee -, werkzaam in de katholieke kerken van Vleuten en van de Meern. Zijn werk is zijn leven. Hij schrijft pastorale verhalen, twittert en blogt over zijn bevindingen en is ook op Facebook te vinden. De rituelen waarin heel de mens, alle zintuigen, meedoet is een heel intense beleving. Daar hecht hij grote waarde aan.

Rouwverwerking

‘Life is not a problem to be solved but a mystery to be lived’. Dit was de wijsheid die Rosa Los probeerde toe te passen in haar leven. Ook toen ze door een ernstige ziekte getroffen werd met de dood als gevolg. Martin Los, vader en ook pastoor, schreef een boek over zijn dochter, haar leven en hoe ze met haar ziekte en naderende levenseinde omging, maar ook over zijn

eigen gevoelens van verdriet en onmacht tijdens haar ziekte: Rouw op mijn dak.
Ook rouw om je kind of een geliefde is niet een probleem dat om een oplossing vraagt, maar om doorleefd te worden. Nodig is dat we het verdriet en gemis niet wegstoppen. We kunnen ons op een nieuwe manier verbinden met onze gestorvenen. We laten ze niet achter. Ze trekken in ons hart met ons mee. Martin Los schrijft vanuit zijn pastorale ervaring, maar ook vanuit zijn eigen rouw om zijn dochter. Ook komt God op een verrassende wijze ter sprake. Aan de hand van zijn boek zal hij tijdens zijn inleiding verschillende onderwerpen aan de orde stellen die kunnen helpen anders met verlies om te gaan. Natuurlijk zal er ook ruimte zijn voor vragen en verhalen van de aanwezigen. Zijn boek, dat emotioneel is maar toch licht van toon, laat zien dat we als aanwezigen een mooie avond mogen beleven, en misschien getroost huiswaarts gaan.


Woensdag 9 januari 2019.

Dick Sanderman, stadsorganist van Rijssen en organist van de protestantse kerk in Rijssen en Hellendoorn

Het protestantse kerklied in Nederland

Op 9 januari 2019 neemt organist Dick Sanderman ons mee in de geschiedenis van het protestantse kerklied. In 2017 is uitvoerig herdacht dat 500 jaar geleden de Reformatie plaats vond. Maar wat zongen de aanhangers van die "nije leer" in ons land? Hoe is het gekomen dat in Nederland de psalmen zo lang "op hele noten" zijn gezongen? We gaan zelf ook zo'n langzame psalm zingen in de berijming van Datheen. Wat was de "korte zingtrant", waarover Maarten 't Hart schrijft in zijn boek Het Psalmenoproer? Dick Sanderman was betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe Liedboek (2013) en ook bij de liedbundel Weerklank (2016). Hij illustreert zijn lezing met geluidsvoorbeelden, waarin we onder meer de “Genemuider bovenstem” horen, en een reconstructie van gemeentezang zoals die aan het eind van de 18e eeuw heeft geklonken.

Woensdag 13 februari 2019.

Dr. Almatine Leene, predikant in de Nederduits Gereformeerde gemeente in Stellenbosch –Wes, Zuid- Afrika en docent dogmatiek aan de Viaa Hogeschool in Zwolle. Bij de verkiezing van theoloog van het jaar voor 2018 eindigde zij als tweede".

Flirten met Rome

Protestanten naderen Katholieken. Brandstapel en beeldenstorm liggen ver achter ons, maar vijf eeuwen lang stond de verhouding tussen Rome en Genève op scherp. Tegenwoordig ‘flirten’ protestanten er echter flink op los: Paus Franciscus is mateloos populair, kloosters worden druk bezocht, beelden van Maria komen kerken en huizen binnen, en de rijke traditie van meditatie wordt door velen aangegrepen als de oplossing voor het drukke leven.
Is het mogelijk dat de huwelijksklokken tussen de twee denominaties in de toekomst zullen luiden? Wat moet er gebeuren wil dat niet slechts toekomstmuziek zijn?
Is het flirten wederzijds?


Woensdag 20 maart 2019.

Dr. Sake Stoppels, universitair docent Praktische theologie aan de Vrije Universiteit en wetenschappelijk beleidsmedewerker binnen de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

'Oefenen bij het leven. De gemeente als gemeenschap van leerlingen'

'' Jezus roept leerlingen, geen kerkleden.’ Deze uitspraak is een prikkelende grondtoon in het denken van Sake Stoppels. Hij schreef een boek over de kerk als oefenruimte. Hij wil graag kerken en andere geloofsgemeenschappen helpen om verder te komen op weg van de navolging van Jezus Christus. Stoppels neemt afstand van een kerk die weinig vraagt. Waar niets hoeft, gebeurt ook meestal niets. Het Evangelie van Jezus Christus is radicaal en daagt jong en oud uit te zoeken naar een leven in zijn spoor. Stoppels zal in zijn inleiding een aantal piketpaaltjes slaan voor discipel-schaps-ontwikkeling in de kerk. We zullen daarbij ook naar ons eigen leerproces kijken: door wie, waar en hoe zijn wij gevormd als leerlingen van Jezus Christus?'

Het Oecumenisch Leerhuis Nijverdal is een afdeling van de Raad van Kerken
Nijverdal / Hellendoorn / Haarle / Daarle / Daarlerveen
www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl

****

 

Helaas...

De tekst die u zocht bestaat niet (meer).