Werkgroepen

Op deze pagina is informatie te vinden van de werkgroepen (zie rechts) die onder de paraplu van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn opereren.

De werkgroepen acteren min of meer zelfstandig.

Onder de paraplu van de Raad van kerken zijn verschillende werkgroepen actief.

Werkgroep Vredesmarkt

Comité Wereldgebedsdag

Op weg in de stilte

Nacht van gebed