Coronavirus: kerkdiensten

Kerken in de gemeente Hellendoorn en het coronavirus

Naar aanleiding van de besluiten van de regering vanwege het coronavirus worden de kerkdiensten door verschillende kerken weer voorzichtig opgestart. Ook andere activiteiten beginnen na de lockdown weer voorzichtig.

Hieronder staat per gemeente wat er tot nu toe besloten is en aangegeven.

PG Hellendoorn
Dorpskerk:

Op dit moment zijn alle kerkdiensten online te volgen. Na de lockdown worden 's morgens en 's avonds kerkdiensten gehouden met maximaal 30 mensen, exclusief vrijwilligers.
Mensen dienen zich vooraf aan te melden, door zich eenmalig te registreren bij kerktijd.nl of door op woensdag tussen 09:00 en 12:00 uur te bellen naar 06-83 32 34 71. De ochtenddienst op dankdag vervalt, de avonddienst op dankdag gaat vooralsnog wel door.

Voor Kronnenzommer geldt dat alle grote activiyteiten waaronder kerkdiensten, voorlopig niet doorgaan.

De Schaapskooi, Kruidenwijk:
Vanaf zondag 20 december tot het eindevande lockdown worden alle kerkdiensten, ook de diensten rondom de kerstdagen, alleen via Kerkomroep en YouTube aan te bieden.

 

De Levensbron samenwerkingsgemeente NGKV
We vieren fysieke kerkdiensten met de helft van de gemeente en gasten die willen komen. Er is een deel van de kerkzaal ingericht met 1,5 meter afstand. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan dit graag aangeven bij binnenkomst. In de middagdiensten is iedereen welkom. Alle morgendiensten worden live uitgezonden via onze eigen website, via kerkomroep.nl en via ons YouTube kanaal. Deze laatste kunt u ook altijd terug kijken op een ander moment.

PG Nijverdal
De diensten kunnen thuis worden "bijgewoond" via Kerkomroep of YouTube (PG Nijverdal Het Centrum en PG Nijverdal De Regenboog). Voor wie dat niet mogelijk is en voor degenen die liever in de kerk aanwezig willen zijn, is in iedere dienst een beperkt aantal plaatsen (maximaal 30) beschikbaar. Zie voor aanmelden de
website van de PG Nijverdal.
NB De diensten in De Regenboog kunnen alleen achteraf via YouTube worden gevolgd, rechtstreeks wel via Kerkomroep. Zowel via Kerkomroep als via YouTube kunnen de diensten ook later gevolgd worden.

Het Leger des Heils
De zondag samenkomst van het Leger des Heils korps Almelo is Troelstralaan 1, 7604VW Almelo.
Voor de zondagse diensten van het Leger des Heils Almelo het volgende:
In verband met de aangescherpte maatregelen omtrent religieuze bijeenkomsten de volgende update. 
Vanaf zondag 11 oktober a.s.  dient u zich vooraf aan te melden wanneer u een samenkomst wil bezoeken.
Ook hebben wij het dringende verzoek om bij elke loopbeweging in het gebouw een mondkapje te dragen.
Verder is en blijft de 1,5 meter afstand, handhygiëne en uiteraard thuisblijven bij verkoudheidsklachten van toepassing.
Aanmelden voor de samenkomst kunt u telefonisch doen door te bellen met 0546 840 415, uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur.
Alvast vriendelijk dank voor uw medewerking.
Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u zich richten tot de luitenants Ton en Sandra Mostert.

Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal
Op de vraag hoe we als gemeente omgaan met het verruimen van de mogelijkheid meer mensen in een kerkdienst toe te laten hierover enkele maatregelen op hoofdlijnen.
1. Mensen worden toegelaten nadat ze zich hebben aangemeld. Zodra de aanmeldingen tot een bepaald aantal komen kun me zich voor de dienst niet meer aanmelden. Hiervoor denken we aan een het gebruik van een reserveringssysteem dat via de website van de VEG bereikbaar is. Hoeveel mensen we kunnen toelaten met inachtneming van de regel van 1,5 meter afstand is ca. 50. Wellicht wordt het systeem aangevuld met telefonische of e-mail aanmeldingen. Er zijn verschillende geschikte reserveringssystemen; zie isimedia.nl. Wij willen er een de komende twee weken implementeren.
2. Mensen die toegelaten zijn via een aanmelding en geen klachten hebben die op corona kunnen wijzen, melden zich bij de hoofdingang en worden naar beschikbare plaatsen begeleid in volgorde van aankomst. We willen voorkomen dat mensen vlak langs anderen moeten lopen om een plaats te bereiken. Dat is ook van belang bij het verlaten van de dienst.
3. Zingen in een dienst zal niet door de gemeente gebeuren, maar wellicht door een zanggroepje, maar ook dat is nog de vraag. Zang-"vocht" gaat verder dan 1,5 meter.
4. Hygiëne wordt in acht genomen bij binnenkomst (desinfectie=dispenser) en vooraf in het reinigen van het gebouw. Ook de collecte contactloos via mandjes bij de uitgang(en).
5. Garderobe wordt niet gebruikt.
6. Toilet alleen in uiterst hoge nood beschikbaar.
7. Geen liedboeken gebruiken, alles via de beamer.
8. Voor niet bezoekers wordt de dienst realtime getoond op Youtube en met eventueel vertraging op Kerkomroep.
9. Om alles in goede orde te laten verlopen worden extra vrijwilligers ingezet.

 

RK Hellendoorn
De kerk is alleen open op 1e Kerstdag tussen 14.00 en 16.00 uur maar dit is meer bedoeld voor gezinnen met kinderen om de kerststal te bezichtigen. Verder is de kerk gesloten.


Volle Evangelie gemeente Beth Shalom

Beth Shalom heeft reguliere bijeenkomsten op elke zondagochtend vanaf 10.00 u aan de Maasstraat 2, Nijverdal. Daarbij worden de geldende afspraken m.b.t. Covid voor kerkelijke gemeenten in acht genomen. De actuele huisregels zijn tevens zichtbaar opgehangen bij de ingang. Deze dienst wordt ook gestreamd en is te volgen via de pagina op Facebook Beth Shalom en YouTube Beth Shalom. De livestream begint op 10:00 u.

RK Nijverdal
Het bisdom heeft bepaald dat er rondom de kerstdagen GEEN vieringen zullen plaatsvinden in onze kerk, vanwege te verwachten grote drukte. Ook de Kinderkerstdienst op woensdag 23 dec. is afgelast. Pas op zondag 27 dec. is er om 10.00 uur een viering, deze is al volgeboekt met 30 pers.
Wel kunt u regelmatig via livestream vieringen meebeleven via ‘www.sintmarcellinus.nl’, dan ‘antonius van padua, nijverdal’.

Op 24 dec. om 17.00 uur is er een viering voor gezinnen en kinderen, vanuit Rijssen, daarna om 19.00 uur een viering met traditionele kerstliederen, vanuit Schalkhaar, de kerstnachtviering is om 21.30 uur met Gregoriaanse – en Nederlandse liederen, uit Raalte.
Op 1e Kerstdag om 08.00 uur de Herdertjesmis met bekende kerstliederen, uit Raalte, daarna om 10.30 uur een viering vanuit Rijssen, waarbij pastor Weldam en pastor Legtenberg mee voorgaan met het pastoresteam. 
Op 2e Kerstdag is er om 10.30 uur een viering vanuit Schalkhaar, 
Oudjaarsdag 31 dec. om 17.00 uur is er een Vesperviering vanuit Schalkhaar, 
Nieuwjaarsdag 1 jan. om 10.30 uur een eucharistieviering vanuit Rijssen.

Van harte hopen we dat u op deze manier toch een beetje de sfeer van kerstmis kan ervaren. U kunt op beide kerstdagen een bezoek brengen aan de kribbe, van 13.00 – 15.00 uur.
 

PKN Daarle (Gereformeerd)
Vanaf zondag 2 augustus zijn de ochtenddiensten in onze kerk weer hervat. Vanaf 6 september zijn ook de avonddiensten weer opgestart. Het blijft tevens mogelijk om de diensten online mee te kijken. Voor mensen die naar de kerk gaan is het van belang dat men zich vooraf online opgeeft. Dit kan via https://reserveren.gerefdaarle.nl . Hier is ook meteen zichtbaar hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn. Indien men niet over de mogelijkheid van online reserveren beschikt kan er ook per telefoon gereserveerd worden. (0546-697101).
De reserveringsmogelijkheid is teruggezet naar 30 en sinds afgelopen week is het advies mondkapjes te dragen bij het binnenkomen in en verlaten van de kerk
Ook clubs en catechese en bijbelstudiegroepen zijn inmiddels weer opgestart met inachtneming van de voorschriften van het R.I.V.M.

PKN Daarle (Hervormd)
De Hervormde Gemeente Daarle past het max. aan naar 30 personen voor Zondag 11 oktober.
Misschien dat er vrijdag (9 oktober) nog nieuwe maatregelen komen, maar dat moeten we nog even afwachten.

PG De Schoof Daarlerveen
Kerkdiensten
In verband met de verscherpte maatregelen en adviezen, heeft de kerkenraad van PG De Schoof, de volgende beslissingen genomen:
*Het verzoek aan u allen om zoveel mogelijk vanuit huis de online diensten bij te wonen.
*Per dienst kunnen maximaal 21 personen de kerk bezoeken. Dit is naast de verplichte groep die aanwezig moet zijn om de online kerkdiensten te kunnen houden (denk aan predikant, ambtsdragers, beamerteam, kosters).
*Om een dienst bij te kunnen wonen moet u zich vooraf aanmelden. Dit kan telefonisch bij Henny Klein Kromhof op de vrijdagavond tussen 18:00 en 19:00 uur, via 0546 709300.
*Voor elke dienst geldt: u moet zich opnieuw aanmelden.
*Zondagschool in de huidige vorm blijft ongewijzigd doorgaan. Kinderen hoeven niet te reserveren.
*Ten allen tijde geldt: heeft u klachten? Blijf thuis.
*Voor rouwdiensten geldt eveneens het maximum van 21 personen, waarbij nabestaanden mogen bepalen wie de dienst vanuit de kerk kunnen bijwonen.
*Bij bijzondere diensten/vieringen (doop, belijdenis, laatste zondag kerkelijk jaar) zal er voorrang worden gegeven aan de naaste familie en vrienden.
De genoemde beperkingen gaan per direct in en blijven van kracht, totdat er nieuwe aanscherpingen/versoepelingen komen vanuit de overheid en de PKN.
Als kerkenraad begrijpen we maar al te goed de impact van deze beslissingen. Wij hopen op deze wijze een dienst aan te kunnen blijven bieden, op een zo verantwoorde wijze.

Activiteiten nieuw seizoen
Wilt u gebruik maken van één van de kerkzalen? Neem dan z.s.m. contact op met scriba Janny Stegeman. Zo voorkomen we dat er te veel mensen tegelijk in de kerk zijn. Ook kunnen we op tijd schoonmaakhulp inschakelen zodat daarmee de hygiëne regels worden nageleefd.

* Woensdagmiddag Club 4 t/m 12 jaar. Start 30 september of 7 oktober.
* Clubs 12 t/m 18 jaar:  Meisjesclub start 28 september en jongensclub start 5 oktober.
* Diverse verenigingen/Bijbelstudies enz. Zij hebben te kennen gegeven voorlopig geen bijeenkomsten te organiseren.

Voor alles geldt: we houden ons aan de richtlijnen die vanuit het RIVM en de landelijke PKN opgesteld zijn. Leest u voor ons bezoek ons gebruiksplan? Deze is te vinden op de website: www.pgdeschoof.nl

Vanuit huis de kerkdienst volgen?
De diensten kunt u online volgen via Kerkomroep: 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10683.

Daarnaast is er ook een live uitzending met beeld via YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCzQ53gA4cGOoidk6InloPrQ. Het beste is om u wel te abonneren op het kanaal van De Schoof. Dit kost u overigens niets.

Wilt u wekelijks de liturgie ontvangen?
Stuur dan een mailtje naar ledenadm.deschoof@gmail.com

RK Haarle
Nog geen nader bericht ontvangen.

Noodgemeente Protestantse Molukse kerk in Nederland
Nog geen nader bericht ontvangen.

Moluks Evangelsiche Kerk
Nog geen nader bericht ontvangen.

GKV Daarlerveen
Nog geen nader bericht ontvangen.

Helaas...

De tekst die u zocht bestaat niet (meer).