Op weg in de stilte
Steeds meer mensen vinden inspiratie voor hun leven door bewust stilte en bezinningstijd te zoeken. Sinds 2014/2015 biedt de werkgroep ‘Op weg in de stilte’ mogelijkheden/activiteiten aan rondom stilte, bezinning en meditatie om, juist ook samen, de stilte te zoeken en te ervaren. We gebruiken verschillende vormen zoals stiltewandelingen, lectio divina (= meditatief bijbellezen), creatieve werkvormen, liederen/gebeden en dergelijke. Van tijd tot tijd nodigen we iemand uit die de avondbijeenkomst begeleidt vanuit zijn/haar eigen ervaring met spiritualiteit en meditatie. De avonden worden afgesloten met een korte viering (avondgebed) met stilte, liederen en een bijbellezing.

Afgelopen jaar hebben we meerdere bijeenkomsten gehouden in de Kleine Kapel Noetsele. De werkgroep ‘Op weg in de stilte’ is eigenlijk ook de bakermat van de Kleine Kapel; dus, waar mogelijk, werken we samen. Echter, de ruimte in de kapel is te klein om voor een groep de 1,5 meter-maatregel (vanwege corona) aan te houden. Daarom mogen we als werkgroep van de Raad van Kerken dit seizoen weer gebruik maken van Het Vischnet.

De vierde donderdag van de maand is de vaste avond voor ‘Op weg in de stilte’.

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur); locatie: ‘Het Vischnet’ bij de Vrije Evangelische Gemeente, Grotestraat 68, Nijverdal.

Het afsluitende avondgebed houden we in de kerk, meestal rond 21.30 uur.

Via de kerkbladen en de diverse plaatselijke media proberen we u op de hoogte te houden. De meest actuele informatie kunt u vinden op onze facebookpagina www.facebook.com/opwegindestilte. Contactpersoon: Annemarie Altena, tel. 0548-620539, e-mail annemarie.altena@gmail.com.