Op weg in de stilte …….


Meditatief bezig zijn met Pinksteren

Op donderdag 24 mei hield de werkgroep ‘Op weg in de stilte’ eenden naar de muziek en zongen ook zelf.
De avond werd afgesloten met een avondgebed in de Regenboog.

‘Op weg in de stilte’ is een werkgroep van de Raad van Kerken.
Contact: Annemarie Altena, annemarie.altena@gmail.com of 0548-620539  

www.facebook.com/opwegindestilte