Kerstpakkettenactie voor de Minima 2018

Het inleveren van kerstpakketten en/of levensmiddelen, cadeaubonnen e.d. kan vrijdag 21 december a.s.
van 14.00 tot 18.30 uur.

Locaties:

Spectrum Nijverdal, Leerkamer Hellendoorn, Schaapskooi Kruidenwijk, Rehoboth Daarle en Kerkzaaltje Haarle.

Financiële steun is mogelijk via rekeningnummer:

NL78 RABO 0132 588 242 t.n.v. Kerstpakkettenactie Raad van Kerken.

 

Met uw hulp verrassen wij bijna 700 minimagezinnen met een prachtig kerstpakket !!

Voor info:

Bennie Brandwacht telefoon 615835 / e-mail: egmbrandwacht@hetnet.nl

Gerrit Berends telefoon 654813 / e-mail: berends43@KPNmail.nl

 

KERSTPAKKETTEN EN DE WET OP DE PRIVACY: BELANGRIJK VOOR ONS MAAR OOK VOOR U!

“Met uw kerstpakket een minimagezin blij maken” is het thema van de kerngroep van de Raad van Kerken. De kerstpakketten en/of levensmiddelen, cadeaubonnen van inwoners van de gemeente Hellendoorn worden op verschillende plaatsen ingeleverd. Vandaar uit worden de opnieuw samengestelde kerstpakketten, voorzien van een kerst -/ nieuwjaarsgroet bezorgd bij gezinnen en alleenstaanden, die langdurig van een minimuminkomen moeten zien rond te komen en anderen, die in de dure decembermaand wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het succes van de actie is geheel afhankelijk van de inzet van een groot aantal vrijwilligers, sponsoren, plaatselijke organisaties en de media. De in 1993 spontaan gestarte kerstpakkettenactie is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks evenement, waaraan veel samenhorigheid en vreugde wordt beleefd.

Bij de voorbereiding en uitvoering van de kerstpakkettenactie, wordt door Raad van Kerken nauw samengewerkt met de plaatselijke organisaties en instellingen.

Tevens wordt er in de week voorafgaand aan Pasen een Paasbrood bezorgd op dezelfde adressen.

En indien de samenstelling van het gezin bekend is en er kinderen onder de 9 jaar wonen zal er bij dat gezin een uitnodiging voor een Sinterklaasmiddag bezorgd worden

In de werkgroep hebben zitting:
Gerrit Berends
Bennie Brandwacht
Gerrit Pastink

Nardi Benneker