“Kerstpakkettenactie voor de Minima 2021”

Dinsdag 21 december a.s. organiseert de Raad van Kerken  t.b.v. de minimagezinnen in de gemeente Hellendoorn, voor de 28ste keer, een “Kerstpakkettenactie voor de Minima”.
Dit jaar gaat het om een Kerstattentie voor ± 700 minimagezinnen.
Vorig jaar besloot de Raad van Kerken om in verband met de Coronaproblematiek de  Kerstactie voor de Minima ingrijpend te wijzigen. In plaats van een Kerstpakket ontvingen de aangemelde minimagezinnen een levensmiddelenbon.

Gezien de vele reacties van zowel de gezinnen als de sponsoren is de Kerstactie in deze gewijzigde vorm bijzonder gewaardeerd. Heel begrijpelijk, het is fijn gezinnen de gelegenheid te geven om met een levensmiddelenbon zelf inkopen te doen t.b.v. een op het gezin afgestemd Kerstpakket.

Als gevolg van de nog steeds aanwezige Coronaproblematiek is door de Raad van Kerken besloten de “Kerstpakkettenactie voor de Minima” te organiseren op de wijze van vorig jaar. In de plaats van een door derden samengesteld Kerstpakket, ontvangen de aangemelde gezinnen een kerstenveloppe met daarin een Kerstgroet, een toelichting op de actie en een levensmiddelenbon voor het samenstellen van een Kerstpakket.

De Raad van Kerken gaat wil met alle samenwerkende organisaties en vrijwilligers “alle zeilen bijzetten” om de Kerstactie opnieuw te laten slagen.
Het bezorgen van zo’n groot aantal levensmiddelenbonnen lukt alleen indien veel bedrijven, organisaties, particulieren en scholen besluiten onze actie financieel te steunen via bankrekening:

NL78 RABO 0132 5882 42 t.n.v. Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.
 

Wij hopen dat velen zich door de actie laten aanspreken ons willen helpen om de Minimagezinnen in onze gemeente met de Kerstdagen in zicht “een steuntje in de rug” te geven.
Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!
Namens de Kerngroep Kerstpakkettenactie van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn :

Gerrit Pastink: telefoon: 0548-613824 / 06-51 35 07 87 / E.mail: g.pastink1@kpnplanet.nl
Bennie Brandwacht: telefoon: 615835 / E.mail: egmbrandwacht@hetnet.nl
Gerrit Berends: telefoon: 654813 / E.mail: berends43@kpnmail.nl
Nardi Benneker: telefoon: 06-13 19 32 63 / E.mail: rjmbenneker@planet.nl

De Raad van Kerken werkt bij de voorbereiding en uitvoering van de actie samen met de volgende organisaties: plaatselijke Diakonieën en Caritasinstellingen, Stichting Voedselbank Hellendoorn, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Stichting Vluchtelingwerk, Trefpunt Minima, Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken), Stichting Maatschappelijk Werk, en de Stichting Naobers voor Naobers.