Gebedsbrief december 2022

Gebedsbrief december: Iran, toenemende instabiliteit

De mate van de christenvervolging in Iran blijft gelijk. Wel zijn er zorgelijke ontwikkelingen, vooral nu president Ebrahim Raisi aan de macht is. Hij staat bekend om zijn ultraconservatieve uitlatingen. Er zijn al wetswijzigingen aangenomen die christenen in moeilijke situaties kunnen brengen. Dit betreft onder andere een strenge beperking op het stichten van kerken of het houden van huissamenkomsten.

Er is diepe verontrusting over de gevolgen van de toenemende instabiliteit in Iran. De gewelddadige reactie van de veiligheidstroepen op de recente publieke protesten naar aanleiding van de gewelddadige dood van Mahsa Amini zetten het land op scherp. Alles wat in Iran afwijkt van een conservatieve uitleg van de islam is verboden en kan bestraft worden, bv vanwege kledingvoorschriften.

Iraanse kerkleiders hebben Assyrische christenen in hun land opgeroepen zich afzijdig te houden van de huidige protesten, omdat ze gevaar open te worden opgepakt en veroordeeld. Andere christenen noemen het optreden van de kerkleiders beschamend en heulen met de onderdrukker. Dat brengt schande voor zowel de naam van Jezus als de christelijke gemeenschap in Iran. Volgens hen leert de geschiedenis dat er veel christelijke leiders zijn geweest (in Iran bv Haik Havsepian), die vanwege Bijbelse principes door hun stem voor gerechtigheid voor de gehele gemeenschap streden.

  • Bid dat de machthebbers zullen inzien dat er ook ruimte kan zijn voor andere overtuigingen

  • Bid voor zowel moed als bescherming voor de kerk in Iran
     

Bron: Open Doors


Marcel Ticheler,

Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn