Gebedsbrief juli 2018

Bangladesh, toename geweld

Het aantal christenen met een moslimachtergrond in Bangladesh groeit. Familieleden, lokale religieuze leiders en radicaal islamitische groepen leggen hen steeds meer restricties op. De meerderheid van de bevolking is moslim. Velen pleiten voor invoering van de sharia-wetgeving.

Lokale ambtenaren werken christenen op allerlei manieren tegen. Opvallend is de stijging van het aantal gruweldaden door terroristen van IS. Vrijdenkers en religieuze minderheidsgroepen zijn hun doelwit. Onder de christenen lopen vooral voorgangers, evangelisten en ex-moslims gevaar. Uit angst voor aanvallen komen zij bijeen in kleine huiskerken of geheime groepen.

Kerkengenootschappen die evangeliseren onder moslims hebben het zwaar. Maar ook de gevestigde Rooms-Katholieke Kerk wordt steeds vaker geconfronteerd met aanvallen of doodsbedreigingen. Christenen uit etnische minderheidsgroepen worstelen met extra problemen. Landroof en geweld tegen hen komt regelmatig voor. Dorpsbewoners weigeren ex-moslims regelmatig de toegang tot gemeenschapsvoorzieningen, zoals water of zelfs een toegangsweg.

Ruim twintig priesters en hulpverleners ontvingen eind 2016 doodsbedreigingen. Drie rooms-katholieke priesters gaven aan op het nippertje aan de dood te zijn ontsnapt.
De overheid voorziet alle scholen in het land van islamitische tekstboeken. Christelijke kinderen worden gedwongen deze te bestuderen. Bij conflicten tussen christenen en moslims kijkt de politie de andere kant op.

  • Dank de Here God voor moslimbekeerlingen die graag willen uitreiken naar de mensen in hun dorp.
  • Bid voor de gelovigen die zoveel tegenstand en boosheid ervaren. Bid dat God hen kracht en vrede geeft. Bid voor de veiligheid van alle christenen
  • Wilt u bidden voor lokale christelijke leiders en voorgangers? Bid dat zij wijsheid ontvangen om gelovigen te ondersteunen en te onderwijzen.

Bron: Open Doors
Marcel Ticheler, Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn