Gebedsbrief januari 2021

Gebedsbrief januari: Mexico christenvervolging?

Mexico, een katholiek land en een land om vakantie te vieren aan het strand. Hoe bestaat het dat daar christenvervolging is? Toch is het de realiteit voor veel Mexicaanse christenen.

Christenvervolging heeft twee gezichten in Mexico. Drugsmaffia tolereren het niet dat christelijke pastors de jeugd oproepen zich verre te houden van verdovende middelen, zij onderdrukken hen die verslaafden willen helpen. Ook vragen de pastors de jeugd om actief te zijn in de kerk. Maar de drugsmaffia wil deze jeugd rekruteren. Pastors worden bedreigd en aangevallen.

Veel Mexicanen komen tot geloof. Ze verlaten heidense verering om de Here Jezus te volgen. Christenen die weigeren deel te nemen aan praktijken waarin verschillende geloofsvormen zijn samengesmolten, worden door  plaatselijke leiders onder dwang uit hun huizen en dorpen verbannen. Mexico kent geloofsvrijheid, maar inheemse gemeenschappen hebben hun eigen regels.  

Al drie keer zat Marcelino gevangen. Lokale autoriteiten beschuldigden hem ervan dat hij ‘gelooft in Jezus Christus en het traditionele geloof van de gemeenschap heeft losgelaten’. Nadat hij de tweede keer uit de gevangenis kwam, verjoegen dorpsgenoten hem uit hun woonplaats. Julio Cesar Hernandez werd ook om die reden gevangengezet, hij weigerde mee te doen aan de traditionele misviering.

  • Bid voor de christenfamilies met kinderen die onder druk worden gezet door drugsbendes
  • Bid voor de christenen die uit hun dorpen verbannen worden, dat ze standvastig blijven
  • Bid voor pastor Gerano, die evangelisatiewerk doet in het gebied van de drugsmaffia

Bron Open Doors

Marcel Ticheler,

Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn